Nykyajan hyvetutkimusta

MacIntyren funktionaaliset hyveet

Yksi tyyppi nykyajan funktionaalisista hyveistä ovat Alasdair MacIntyren kuvaamat ominaisuudet.

MacIntyre määrittelee: “Hyve on hankittu inhimillinen ominaisuus, jonka omaaminen ja harjoittaminen auttavat meitä saavuttamaan käytännön sisäisiä hyviä asioita ja joiden puute tehokkaasti estää meitä saavuttamasta noita hyötyjä.”

Seuraavaksi MacIntyre määrittelee hyveen ymmärtämiselle tärkeän käytännön käsitteen: “Käytännöllä tulen tarkoittamaan mitä tahansa koherenttia ja kompleksista yhteisöllisesti perustettua inhimillisen yhteistoiminnan muotoa, jonka avulla tuon toiminnan muodon sisäisiä hyötyjä toteutetaan pyrkimällä niihin erinomaisuuden standardeihin, jotka soveltuvat tuohon käytäntöön ja osaltaan määrittävät sitä. Tämän tuloksena inhimilliset kyvyt erinomaisuuden saavuttamiseen kasvavat ja ihmisten käsitys päämääristä ja hyvästä systemaattisesti laajentuu.”

Esimerkit auttavat ymmärtämään käytännön käsitteen sisällön. Käytäntöjä ovat vaikkapa jalkapallo, shakki, arkkitehtuuri ja maanviljelys. Fysiikan, kemian ja biologian tutkimus, maalaustaide ja musiikki ovat niin ikään käytäntöjä.

Sisäiset ja ulkoiset hyvät on vielä määriteltävä. Sisäisiä hyviä voidaan saavuttaa vain tiettyyn käytäntöön osallistumalla, kun taas ulkoiset hyvät – kuten raha, asema ja maine – liittyvät vain satunnaisesti johonkin käytäntöön. MacIntyren mukaan sisäisiä hyviä voidaan tunnistaa ja ymmärtää vain johonkin käytäntöön osallistumalla. Ilman asianmukaista kokemusta kukaan ei voi asettua sisäisten hyvien tuomariksi.

Kun haluamme ymmärtää jonkin käytännön sisäisiä hyötyjä toteuttavat hyveet, on ensin määriteltävä, mitkä asiat ovat juuri tuon käytännön – ja vain sen – kautta saavutettavia hyviä asioita: mitkä ovat käytännön päämääriä. Rikastua voi monella tavalla, ja kuuluisaksikin voi tulla monin eri tavoin. Mutta mikä on esimerkiksi terveydenhuollon tehtävä erotukseksi tiedonvälityksestä, tai mikä on poliisilaitoksen erityinen tehtävä? Kun nämä käytännön sisäiset päämäärät on saatu selville, tarvitsee vain miettiä, mitkä ominaisuudet auttavat saavuttamaan halutun päämäärän eli käytännön sisäisen hyödyn.

Mitkä MacIntyren teorian pohjalta ovat opiskelijan hyveitä?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä