Moraalinen mielikuvitus

Mielikuvitus etiikan palveluksessaMielikuvitus auttaa moraalin soveltamisessa. Kun osaa asettua lähimmäisensä asemaan ja kuvitella uusia, ennen kokeilemattomia ratkaisuja hyvän elämän haasteisiin, on tullut soveltaneeksi mielikuvittelun taitoa.

Mielikuvitus mielletään joskus järjenkäytön vastakohdaksi, mutta moraalisen mielikuvituksen käyttö ei todellakaan tarkoita järkiperäisen moraaliharkinnan poissulkemista. Olemassaolevien etiikan teorioiden mekaaninen soveltaminen ei useinkaan riitä: tarvitaan yksilön syvempää, henkilökohtaista panosta ja uusien vaihtoehtojen luomista.

Moraalisen mielikuvituksen käyttäjä ymmärtää, miksi tilanteen henkilöt käyttäytyvät juuri tietyllä tavalla. Miten heidän ympäristönsä ja ajattelutapansa vaikuttavat käyttäytymiseen? Seuraavaksi mielikuvittelija luo uusia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka perustuvat toisenlaiseen tapaan hahmottaa käsillä oleva ongelma. Lopuksi luova mielikuvitus tai vapaa reflektio merkitsee hyväksyttävien vaihtoehtojen kehittämistä moraaliongelman ratkaisemiseksi. Se sisältää kyvyn kuvitella ja toteuttaa mahdollisuuksia, jotka eivät ole riippuvaisia kontekstistaan vaan ovat uuden käsikirjoituksen tuottamia. Mielikuvitusrikas reflektio sisältää myös arvioinnin: ovatko uudet vaihtoehdot todella hyväksyttävissä oikeassa elämässä. Lisäksi pohditaan, miten uusien vaihtoehtojen toteuttamisen voisi oikeuttaa.

Tosielämän pulmia ratkottaessa moraalisen mielikuvituksen soveltaminen alkaa kyvystä asettua lähimmäisensä mokkasiineihin. Kun moraalisia pulmatilanteita kuvataan, jonkun henkilön näkökulman omaksuminen tuntuu luontevimmalta. Jos olen itse mukana tarinassa, tulen usein asettaneeksi juuri oman kokemukseni moraalisen päättelyn lähtökohdaksi. Tässä tilanteessa tarvitaan kyky vaihdella perspektiivejä, katsoa samaa asiaa tarinan muiden henkilöiden näkökulmista.

Moraalin mielikuvittelija pohtii seuraavaksi, mitä sellaisia ratkaisuja pulmaan on olemassa, joita tähän asti ei ole kokeiltu. Mielikuvittelijasta tulee moraaliajattelun Pelle Peloton; hän keksii uutta. Kun toiminnan uusia vaihtoehtoja on kuviteltu, on vielä edettävä toiminnan seurauksiin. Jotkut seuraukset tulevat oitis mieleen, mutta mielikuvituksen siivin on mahdollista tavoittaa vielä uusia seurausten ulottuvuuksia. Kaikilla päätöksillä on monenlaisia seurauksia, mutta vastuun ottamiseksi pitää ensin nähdä, mitä nuo seuraukset voivat olla.

Erilaisten kielteisten teon seurausten kuvitteleminen ei saa halvaannuttaa moraalista toimintaa. Haitallisia seurauksia on toki aina varottava aiheuttamasta, mutta joskus moraalisen päätöksentekijän on valittava kahdesta huonosta vaihtoehdosta vähemmän huono: aina emme pääse valitsemaan kuvittelemaamme parasta mahdollista ratkaisua, joka voisi toteutua parhaassa mahdollisessa maailmassa. Moraalinen mielikuvitus ei kuitenkaan tuo esiin vain uhkia, vaan se on myös mahdollisuuksien ilmaisin. Lisäksi mielikuvituksen käyttö on psykologisesti elvyttävää.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä