eFilosofia 1: Ajattelun taitoa etsimässä (7.8.2014) (kopio)

Katariinan toinen tehtävä

2. Miten tohmajärveläinen nuori voi elää hyvän elämän Aristoteleen näkökulmasta?

Vastaus tähän

Määräaika:
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Iran koe 8.10.2014

Vastaa molempiin kysymyksiin

1. Miksi Misse on kissa?
2. Miten tohmajärveläinen nuori voi elää hyvän elämän Aristoteleen näkökulmasta?

Vastaukset tähän

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Koe 29.9.2014 TEHTÄVÄ 1

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Koe 29.9.2014 TEHTÄVÄ 2

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Kokeeseen!!

Perjantai 12.9.2014

Harvardin yliopiston professori Michael Sandel on yksi maailman parhaita luennoitsijoita. Luentosarjansa ensimmäisessä osassa hän käsittelee moraalia ja etiikkaa värikkäin esimerkein. Perjantain tehtävänä on vain katsoa video läpi ja hieman pohtia mistä on kyse. Video on englanniksi, mutta seuraamista helpottamaan voit laittaa englanninkielisen tekstityksen päälle. Asiasisällön lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota luennoitsijan sokraatiseen metodiin. Maanantaina keskustelemme videosta. Video on yksi suosikeistani eli osaan sen liki ulkoa;). Älä lintsaa tehtävästä.


Tervetuloa!

Filosofian tehtävänä on innostaa kysymään olennaisia kysymyksiä ja laajentamaan ajattelun mahdollisuuksia. Filosofia tarjoaa aloitteleville filosofeille käsitteitä ja teorioita, joiden avulla he voivat ymmärtää ja tulkita todellisuutta. Filosofian harjoittaminen kehittää kykyä argumentoida, perustella väitteitä. Se opettaa myös kiinnittämään huomiota julkisuudessa käytävän keskustelun laatuun ja edistämään keskustelua aktiivisella osallistumisella.

Filosofiaa opitaan harjoittelemalla argumentaatiota ja ajattelua. Filosofian historian tuntemus on ensisijassa oman ajattelun kehittämisen väline. Filosofian opiskelun ei tulisi muistuttaa museokierrosta, vaan sen tulisi kehittää kaikkia elämänalueita rikastuttavaa filosofista asennoitumista. Esimerkiksi etiikan ja elämänfilosofian ymmärrys auttaa löytämään elämän mielen ja tarkoituksen ja sitoutumaan tietoisesti valittuun arvoperustaan.

Tämän kirjan lähtökohta on opetussuunnitelman mukaisesti se, että filosofia on ensisijassa taitoaine. Ensimmäisessä luvussa keskitytään argumentaation ja retoriikkaan. Tämän jälkeen on luontevaa lähteä hahmottamaan todellisuuden perusluonnetta, metafysiikkaa. Kolmas luku käsittelee tieto-oppia ja tieteenfilosofiaa; millä edellytyksillä voimme tietää jotakin todellisuudesta. Neljäs luku käsittelee etiikkaa, hyvän elämän perinteisiä ja uusia haasteita. Viimeisessä luvussa perehdytään yhteiskuntafilosofiaan.

Aatehistoria on tietoisesti jätetty taka-alalle, mutta filosofian klassikkojen perintö näyttäytyy nykyfilosofien keskustelujen perustana. Filosofisia ajatuksia on pyritty selittämään järjestelmällisesti, avaamalla eri teorioiden argumentaatiorakenteita ja osoittamalla teorioiden välisiä yhteyksiä.

Toivottavasti oppikirja johdattaa lukijaa filosofisiin iloihin.

Pietari Almusa & Maija-Riitta Ollila

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä