Päiväkoti Paimen

Päiväkoti Paimen

Päiväkoti Paimen tarjoaa lasten päivähoitoa, 0-6-vuotiaille sekä iltapäivähoitoa 1-3 -luokkalaisille. Paimen on kristillinen päiväkoti, joka hyödyntää työskentelyssään myös Reggio-Emilia -pedagogiikkaa.

Työelämään tutustujana päiväkodissa

Työtehtävät:
Avustavia tehtäviä lapsiryhmissä.

Päiväkodissa voi olla samanaikaisesti 1 työelämään tutustuja pitkin lukuvuotta.

Toivottu yhteydenottotapa:
Puhelimitse