Malminiityn toimintayksikkö

Malminiityn toimintayksikkö

Malminiityn toimintayksikkö on kahdessa eri toimipisteessä toimiva päikoti, jossa on 1-6 vuotiaita lapsia. Lapsiryhmiä on kahdeksan ja henkilökuntaa 30.

Työelämään tutustujana päiväkodissa

Työtehtävät:
Tutustumista päiväkodin työtehtäviin. Avustavia tehtäviä lapsiryhmissä.

Malminiityn toimintayksikössä voi olla samanaikaisesti 3 työelämään tutustujaa, pitkin lukuvuotta.

Toivottu yhteydenottotapa:
Henkilökohtainen käynti tai opinto-ohjaajan kautta.

Muuta:
Työelämään tutustujalta toivotaan aktiivisuutta lasten kanssa toimimisessa. Vaatetuksen on oltava sopivaa päiväkodissa toimimiseen sekä ulkoiluun.