K-supermarket Herkkupähkinä

Työelämään tutustujana K-supermarket Herkkupähkinässä

Työtehtävät:
TET-oppilaat saavat kattavan perehdytyksen päivittäistavaran vähittäiskaupan toimintaan ja pääsevät työskentelemään työyhteisön jäseninä jollekin tai joillekin seuraavista osastoista:
• hedelmä- ja vihannesosasto
• lihajaloste- ja einesosasto
• maitojalosteosasto
• pakasteosasto
• kuivaelintarvikeosasto.
TET-jaksoon sisältyy yleensä lisäksi kauppiaan tai esimiehen pitämä noin kahden tunnin teoriaosuus, jossa käydään läpi talon tavat sekä perustietoa yrityksen eri työtehtävistä sekä liiketoiminnan peruslähtökohdista.


Yrityksessä voi olla samanaikaisesti useita työelämään tutustujaa pitkin lukuvuotta.

Toivottu yhteydenottotapa:
Sähköpostilla
Kirjallinen hakemus

Koska kiinnostuneita on enemmän kuin voidaan ottaa, TET-paikkoja on haettava kirjallisesti.

Muuta:
Kaikkia K-supermarket Herkkupähkinässä työskenteleviä koskevat perusvaatimukset koskevat myös TET-oppilaita:
• Ketjukonseptin edellyttämä, siisti ja päivittäistavarakaupan työhön soveltuva ulkoinen olemus, mm. ei näkyviä lävistyksiä ja tatuointeja
• täsmällisyys työaikojen noudattamisessa ja työtehtävien suorittamisessa
• ahkeruus
• oma-aloitteisuus ja yhteistyökykyisyys
• hyvä terveys ja fyysinen kunto
• henkilökohtainen kiinnostus alaa kohtaan.

Etsimme motivoituneita harjoittelijoita ja tarjoamme heille laadukkaan harjoittelupaikan, jossa voi aidosti oppia – sekä saada kokemusta oikeista kaupan alan töistä, ei vain hanttihommista. Harjoittelussa hyvin menestyneet ovat lisäksi etulyöntiasemassa tulevissa ilta-, viikonloppu- ja kesätyöntekijöiden rekrytoinneissa. Kauppamme ei siis ole harjoittelupaikka johon tullaan viettämään aikaa ja pääsemään vähällä, vaan paikka jossa harjoittelija pääsee vastuullisiin ja tarkkuutta vaativiin tehtäviin ja saa arvokasta kaupan alan / liiketalouden kokemusta.
Jatkoa ajatellen, K-supermarket Herkkupähkinässä kokopäivätyössä oleva voi työnsä ohella suorittaa mm. myyjän, Ruokamestarin tai K-kauppiaan tutkinnon sekä erilaisia ammatillisia kursseja.

TET-oppilas voi ruokailla työpaikalla työnantajan kustannuksella