Työnantajalle

TET näkyy työpaikoilla ja yrityksissä


TET on nuorelle ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä oikeaa työelämää koulun ulkopuolella. Nuoret ovatkin hyvin innostuneita tutustumaan erilaisiin yrityksiin ja työpaikkoihin eikä ole lainkaan ennenkuulumatonta, että TETin innostamana nuoresta kasvaa tulevaisuuden ammattilainen juuri TET-paikan alalle. Monilla aloilla on tulevaisuudessa puute tekijöistä ja niinpä TET voi olla käytännön mainos ammatista, joka muuten saattaa jäädä vieraaksi.

TET-jaksoon on hyvä valmistautua etukäteen muun muassa miettimällä miten työelämään tutustuja perehdytetään ja kuinka TET-jakso rakennetaan kokonaisuudeksi, joka olisi mahdollisimman monipuolinen ja haastava nuorelle. Siten myös työpaikalla oleva nuori voi auttaa ja tuoda virkistävää panosta työpaikalle. Nuorelta kannattaakin pyytää palautetta yrityksen tai työpaikan toiminnasta, tuotteista ja tietenkin myös TET-jaksosta.

Huomioittehan, että peruskouluikäinen (14-15 -vuotias) nuori jää työsuhdetta vailla olevana opiskelijana työaikasuojan ulkopuolelle, mutta Työturvallisuuslain 9 §:n mukaan työntekijän ikä on yksi työntekijän suojelun tarpeeseen vaikuttava tekijä. Opiskelijoiden kanssa on siis syytä etukäteen käydä TET-sopimuksessa olevat asiat, kuten työaikakysymykset tarkkaan läpi. Samalla opiskelijat oppivat itsenäisesti tekemään sopimuksen toisen osapuolen kanssa.

Kurkistus koulun ulkopuolelle - OPE-TET

OPE-TET on opettajille suunnattu mahdollisuus tutustua paikallisiin yrityksiin/organisaatioihin ja sitä kautta päivittää tietouttansa nykypäivän työelämästä ja yritystoiminnasta. Tavoitteena on, että opettaja voisi suorittamansa TET-jakson jälkeen entistä paremmin, ajankohtaista tietoa hyväksi käyttäen, jakaa oppilailleen ja työyhteisölleen tietoa työelämästä ja esimerkiksi omaa oppiainettaan tai opettamiaan oppiaineita sivuavista ammattialoista ja työtehtävistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä