Suur-Helsingin kristillinen koulu

Työelämään tutustujana Suur-Helsingin kristillinen koulussa

Työtehtävät:
Avustaminen päiväkodissa ja koulussa. Apulaisena toimiminen koulun keittiössä.

Koulussa voi olla samanaikaisesti 2-3 työelämään tutustujaa, pitkin lukuvuotta.

Toivottu yhteydenottotapa:
Puhelimitse, sähköpostilla

Muuta:
Reippaus ja omatoimisuus. Siisteys ja hyvä käytös. Halu olla lasten parissa ja aito toisesta välittäminen.

TET- yhteyshenkilö

Jan Cedercreutz
Puhelinnumero: 050 339 2008
Sähköposti: jan.cedercreutz@suhe.net