Päiväkoti Alku

Päiväkoti Alku

Helsingin kaupungin päiväkoti Alku. Työ on esiopetusta ja päivähoitoa 2-6v. lapsille. Työntekijöitä on 9.

Työelämään tutustujana päiväkodissa

Työtehtävät:
Työelämään tutustuja pääsee mm. auttamaan perushoitotilanteissa (pukeminen, ruokailu jne.), pelaamaan ja leikkimään lasten kanssa, auttamaan toimintamateriaalin valmistelussa ja esiopetustuokioilla.

Päiväkodissa voi olla samanaikaisesti 1 työelämään tutustuja pitkin lukuvuotta.

Toivottu yhteydenottotapa:
Puhelimitse ja henkilökohtaisesti käymällä.

Muuta:
Olisi toivottavaa, että työelämään tutustuja pitäisi lapsista ja hänellä olisi kiinnostusta lasten toimintaan.