Päiväkoti Kivikko

Päiväkoti Kivikko

Päiväkodissa toimii kaksi lapsiryhmää. Hoito- ja kasvatushenkilöstöä on kuusi, joista kolme lastentarhanopettajaa ja kolme lastenhoitajaa. Päiväkotiapulaisia on kaksi.

Työelämään tutustujana päiväkodissa

Työtehtävät Avustavia tehtäviä lapsiryhmissä Päiväkodissa voi olla samanaikaisesti 2 työelämään tutustujaa, pitkin lukuvuotta syksyllä tai keväällä. Toivottu yhteydenottotapa: Puhelimitse ja henkilökohtainen käynti Muuta: Sosiaalisuus, oma-aloitteisuus, hyvä käytös. Innostuneisuus alaa kohtaan.