Päiväkoti Karhi

Päiväkoti Karhi

Päiväkoti Karhessa on hoidossa noin 100 lasta. Työntekijöitä päiväkodissa on 25.

Työelämään tutustujana päiväkodissa

Työtehtävät:
Oppilaan tehtävänä on lasten auttaminen ja heidän kanssaan toimiminen eri tilanteissa sekä siivoaminen

Päiväkodissa voi olla samanaikaisesti 2 työelämään tutustujaa, pitkin lukuvuotta.

Toivottu yhteydenottotapa:
Puhelimitse ja henkilökohtainen käynti

Muuta:
Oppilaalta edellytetään hyvää käytöstä ja aktiivisuutta sekä siistiä pukeutumista. Musiikkiharrastus on positiviinen asia. Matkapuhelimen käyttö työaikana ei ole sallittua.