Päiväkoti Kalkkilaiva

Päiväkoti Kalkkilaiva

Päiväkoti: Lasten hoito ja kasvatus. Päiväkodissa on kolme laspiryhmää. Lapset ovat iältään 1 - 6 vuotiaita. Työntekijöitä on 14.

Työelämään tutustujana päiväkodissa

Työtehtävät:
Auttaminen lapsiryhmässä, päiväkotiapulaisen työtehtävissä tai keittiöapulaisena.

Päiväkodissa voi olla samanaikaisesti 2 työelämään tutustujaa pitkin lukuvuotta.

Toivottu yhteydenottotapa:
Puhelimitse ja henkilökohtainen käynti

Muuta:
Päiväkodissa tarvitaan reipasta asennetta ja sosiaalisia taitoja.