Päiväkoti Tapio

Päiväkoti Tapio

Päiväkoti Tapiossa hoidetaan ja kasvatetaan alle kouluikäisiä lapsia. Päiväkodissa on 39 lasta ja 9 työntekijää.

Työelämään tutustujana päiväkodissa

Työtehtävät:
TET-oppilas avustaa lasten hoidossa sekä tekee muita pieniä siivous- ym. tehtäviä.

Päiväkodissa voi olla samanaikaisesti 1-2 työelämään tutustujaa, pitkin lukuvuotta.

Toivottu yhteydenottotapa:
Puhelimitse

Muuta:
Oppilaan kiinnostus ja soveltuvuus lasten kanssa työskentelyyn.