Päiväkoti Leipuri

Päiväkoti Leipuri

Päiväkoti Leipurissa hoidetaan, kasvatetaan ja opetetaan lapsia. Päiväkodissa on 19 työntekijää.

Työelämään tutustujana päiväkodissa

Työtehtävät:
TET-oppilas avustaa lapsiryhmissä.

Päiväkodissa voi olla samanaikaisesti 2-3 työelämään tutustujaa lokakuusta huhtikuun loppuun.

Toivottu yhteydenottotapa:
Yhteydenotot oppilaanohjaajan kautta.

Muuta:
Oppilaalla on oltava säähän sopiva ulkovaatetus.