Päiväkoti Kumina

Päiväkoti Kumina

Päiväkoti Kumina on kolme lapsiryhmää, joissa on 1-6 vuotiaita lapsia. Päiväkodissa on 12 työntekijää.

Työelämään tutustujana päiväkodissa

Työtehtävät:
Oppilaan tehtävänä on tutustua lapsiryhmän toimintaa ja eri tehtävissä avustaminen.

Päiväkodissa voi olla samanaikaisesti 1 työelämään tutustujaa, pitkin lukuvuotta.

Toivottu yhteydenottotapa:
Puhelimitse tai henkilökohtainen käynti

Muuta:
Oppilaalta edellytetään hyvää käytöstä ja asiallista pukeutumista. Matkapuhelimen käyttö on sallittua ainoastaan tauon aikana.