Metsolan ala-asteen koulu

Työelämään tutustujana Metsolan ala-asteen koulussa

Työtehtävät:
Erilaiset avustavat tehtävät koulun arjessa.

Koulussa voi olla samanaikaisesti 2 työelämään tutustujaa syyskuusta-marraskuuhun ja helmikuusta - huhtikuuhun välisinä ajankohtina.

Toivottu yhteydenottotapa:
Puhelinsoitto ja henkilökohtainen käynti

Muuta:
Työelämään tutustujalta odotetaan hyvää käytöstä, oma-aloitteisuutta ja vuorovaikutustaitoja.