Keinutien ala-asteen koulu

Työelämään tutustujana Keinutien ala-asteen koulussa

Työtehtävät:
Luokanopettajan työnkuvaan tutustuminen, opetuksen seuraaminen, suunnittelu ja toteuttaminen.

Koulussa voi olla samanaikaisesti 1-2 työelämään tutustujaa pitkin lukuvuotta.

Toivottu yhteydenottotapa:
Henkilökohtainen käynti

Muuta: