Töölön kirjasto

Töölön kirjasto

Tarjoamme monipuolisia kirjastopalveluja kaupunkilaisille (mm. aineiston lainaus, tietopalvelu, lehtien luku, tietokoneiden käyttö, tapahtumat, opastukset). Töölön kirjastossa on 23 vakinaista työntekijää ja se on talvisin avoinna 7 päivää viikossa.

Työelämään tutustujana Töölön kirjasto

Työtehtävät:
Varausten käsittelyä, hyllyjärjestyksestä huolehtimista, tutustuminen eri osastojen työtehtäviin jne.

Kirjastossa voi olla samanaikaisesti 1-2 työelämään tutustujaa pitkin lukuvuotta.

Toivottu yhteydenottotapa:
Puhelimitse, sähköpostilla, henkilökohtainen käynti

Muuta:
Kiinnostusta kirjallisuudesta ja musiikista, hyvä ja kohtelias käytös. Matkapuhelimen käyttö yleisötiloissa ei ole sallittua.