Suomalainen Kirjakauppa/ Itäkeskus

Työelämään tutustujana Suomalaisessa Kirjakaupassa

Työtehtävät:
Tuotteiden hinnoittelua ja esillepanotehtäviä.

Yrityksessä voi olla samanaikaisesti 2 työelämään tutustujaa pitkin lukuvuotta.

Toivottu yhteydenottotapa:
Henkilökohtainen käynti

Muuta:
Hyvät käytöstavat omaava nuori. Hyvä suomen kielen taito. Ei muita erityisvaatimuksia.