Leikkipuisto Haukka

Työelämään tutustujana Leikkipuisto Haukassa

Työtehtävät:
Lasten kanssa leikkiminen, tutustuminen leikkipuistotoimintaan, muut ohjaajan tehtävät.

Leikkipuisto Haukassa voi olla samanaikaisesti 2 työelämään tutustujaa, pitkin lukuvuotta.

Toivottu yhteydenottotapa:
Puhelimitse, sähköpostitse, kirjallisesti

Muuta:
Kiinnostus lasten kanssa tehtävää työtä kohtaan. Omaa musiikillista harrastuneisuutta, kädentaitoja yms. on mahdollista käyttää hyödyksi!

TET- yhteyshenkilö

Anna Aarnio
Puhelinnumero: (09) 310 73 033 / 050 5720832
Sähköposti: lp.haukka@hel.fi