Sisustajan Eurokangas

Työelämään tutustujana Sisustajan Eurokankaassa

Työtehtävät:
Myyntiin liittyvät oheisjärjestelyt, varastotyöt, myymäläntuotteiden järjestely ym. avustavat toimet

Yrityksessä voi olla samanaikaisesti 1 työelämään tutustuja, pitkin lukuvuotta.

Toivottu yhteydenottotapa:
Puhelimitse

Muuta:
Kiinnostus alaa kohtaan