Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan määrittää enimmäismaksuna tai huoltajien ilmoittamien tulotietojen mukaan. Hoitosopimus- ja tuloselvityslomake liitteineen tulee toimittaa varhaiskasvatuspäällikölle varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden aikana tai tietojen muuttuessa.

Varhaiskasvatusmaksujen määrittämisessä on mahdollisuus käyttää kansallista tulorekisteriä. Tulorekisterin käyttöön huoltaja voi antaa luvan hoitosopimus- ja tuloselvityslomakkeella. Tulorekisteristä löytyvät tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksista sekä muista ansiotuloista. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset saadaan tulorekisteristä.

Tulorekisteristä ei saada mm. etuustietoja, eläkkeitä, pääomatuloja tai yrittäjän tulotietoja. Näistä tuloista asiakkaan tulee toimittaa edelleen liitteet. Yrittäjien tuloselvityksen liitteenä toimitetaan palkkatosite maksetuista palkoista (tilinpäätöstä tai verotodistusta ei tarvitse enää toimittaa). 

Tietojen puuttuessa varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään korkeimpaan maksuun. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti. Asiakkaan velvollisuus on edelleen itse ilmoittaa tulotiedot kirjallisesti, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin liian alhaisiin tuloihin, maksu oikaistaan takautuvasti.

Elokuun 2020 alussa tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.


tuloselvitys2020.pdf

Varhaiskasvatuksen_asiakasmaksut_01082020_tiedote.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä