Varhaiserityiskasvatus - Mitä se on?

Tammelan kunnan varhaiserityiskasvatus

on osa varhaiskasvatusta, jonka tehtävänä on auttaa lasta ja perhettä tilanteissa, joissa lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle tarvitaan tehostettua ja erityistä tukea.

Lähtökohta on luoda turvallinen vuorovaikutus- ja oppimisympäristö, joka tukee lapsen liittymistä lapsiryhmään ja huomioi lapsen omat oppimisen mahdollisuudet ja vahvuudet! Näin lasta autetaan selviytymään päivähoidossa sekä myöhemmin koulussa ja elämässä!

Tärkeää on havaita tuen tarve lapsella mahdollisimman varhain, tukea ja kuntouttaa lasta yhdessä perheen ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä, vahvistaen arjen sujuvuutta. Tarvittaessa erityisopettajat kartoittavat lapsen taitoja ja lapsi voidaan ohjata ajoissa tutkimuksiin jotta saadaan lisätietoa tutkivilta tahoilta ja terapeuteilta.

MITÄ VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA (VEO) TEKEE? veo peli.png

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat mukana havainnoimassa, pohtimassa ja toimimassa lapsiryhmissä. VEO:t ovat mukana ohjaamassa pienryhmiä tai taustatukena ja mahdollisuuksien mukaan antamassa yksilöllistä opetusta. Tiivis yhteistyö vanhempien ja eri asiantuntijoiden kanssa on iso osa varhaiserityiskasvatusta. Teemme paljon yhteistyötä mm. lastenneuvolan, perheneuvolan ja eri terapeuttien kanssa. Moniammatillisesti toimimme mm. pienten lasten hyvinvointiryhmissä (HVR) sekä eskarin oppilashuoltoryhmissä (OHR).


LAPSEN OIKEUS SAADA TUKEA OPPIMISESSAAN

Jokaisella lapsella on oikeus päivähoitoon, johon sisältyy varhaiserityiskasvatus. Kaikilla lapsilla on Tammelassa oikeus joka päivä yleiseen tukeen, tarvitaan apua sitten kengännauhojen sitomiseen, ruokailuun, tehtävien tekemiseen ym. Ne lapset, jotka tarvitsevat tukea kasvussaan ja oppimisessaan, arjen sujuvuuden lisäämisessä ja eri tilanteista selviytymisessä saavat tarvittaessa tehostettua tukea. Tuen tarpeen kasvaessa voimme tarjota myös erityistä tukea.
Varhaiserityiskasvatus tukee ja auttaa vanhempia lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa tuen portailla liikuttaessa. vasu juna patonki 2014_Sivu_1.jpg

MILLOIN YHTEYS ?

Yhteyttä voi ottaa aina kun lapsen asiassa nousee huoli esiin joko kotona vanhemmilla tai varhaiskasvatuksen työntekijöillä. Esimerkiksi jos lapsen arkipäivä ei suju tai jokin asia huolestuttaa lapsessa mm. käytöksessä, kasvussa ja kehityksessä tai vanhempana tunnet olevasi yksin lapsen kanssa. Joskus lapsi kaipaa tukea esim. puheen oppimisessa. Tällöin yhdessä perheen kanssa mietitään millä keinoin lapsen selviytymistä tuetaan ja vanhemman jaksamista lisätään ja pohditaan tarvitaanko muun asiantuntijan apua.

KASVUN TUKI SINNE, MISSÄ LAPSI ON

Mitä varhaisemmin lasten erilaiset riskit ja tuentarpeet havaitaan ja niitä tuetaan, sitä parempia tuloksia niin lapsen, perheen ja kuin koko yhteiskunnan kannalta voidaan saavuttaa.

”Mitä aiemmin aloitetaan, sitä enemmän ehditään”

Varhaiserityiskasvatuksessa on suuri merkitys päivittäisellä kasvatus työllä, jota tukemalla ja tehostamalla lasta voidaan auttaa mm. kuvitetulla päiväjärjestyksellä.

Yhdessä lapsen, vanhempien, kasvattajien ja eri yhteistyötahojen kanssa lapsille taataan laadukas, vuorovaikutusta tukeva ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottava varhaiskasvatus, pyrkien ennaltaehkäisevään toimintaan ja häiriöiden varhaiseen toteamiseen.
veo.png

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä