Tammitarhan päiväkoti

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.1.2018

Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen. Maksut alenevat 1.1.2018 alkaen.

Perheen toisen lapsen maksu alenee. Perheen toisen lapsen maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 145 euroa (vuoden loppuun asti toisen lapsen maksu on 90 %).

Maksujen määräytymiseen käytettävien tulojen perusteet (tuloraja ja maksuprosentti) muuttuvat ja alentavat varhaiskasvatusmaksua.
Tulorajat ja maksuprosentit muuttuvat 1.1.2018 alkaen seuraavasti:
Perheen koko Tuloraja 1.1.2018 alkaen Uusi maksuprosentti 1.1.2018 alkaen
2 2050 10,7 %
3 2646 10,7 %
4 3003 10,7 %
5 3361 10,7 %
6 3718 10,7 %

Muilta osin asiakasmaksulaki säilyy ennallaan.

Kaikille perheille tehdään uudet maksupäätökset tammi-helmikuun aikana huomioiden 1.1.2018 lain tuomat muutokset. Asiakasmaksut tarkistetaan syksyllä toimitettujen tuloselvitysten mukaisesti. Sisarusalennus tehdään automaattisesti. Muutos vaikuttaa perheisiin, jotka ovat aikaisemmin ilmoittaneet maksun perusteeksi korkeimmat tulot ja tulotietojen mukaan maksu vuoden alusta alenee. Mikäli haluat toimittaa uudet tulotiedot, pyydetään tuloselvityslomake liitteineen toimittamaan varhaiskasvatuspalveluihin 22.1.2018 mennessä.

Tulorajat, joilla määräytyy korkein maksu ja tuloraja, jonka alittuessa varhaiskasvatus on maksutonta:
Perheen koko Tuloraja, jonka alittuessa ei peritä
varhaiskasvatusmaksua €/kk
Nyt 1.1.2018
Tuloraja, josta alkaen korkein
varhaiskasvatusmaksu €/kk
Nyt 1.1.2018
2 2150 2302 4437 4760
3 2202 2898 5000 5356
4 2395 3255 5724 5713
5 2533 3613 5862 6071
6 2670 3970 5999 6428