Tammitarhan päiväkoti

Toimintatapoja

Kasvatuskumppanuus
Lapsilähtöisyys
Aktiivinen oppimisympäristö toiminta- ja leikkialueineen
Pienryhmätoiminta

Monipuolista varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa mm. satuja ja loruja,
laulua ja soittoa, kädentaitoja ja nikkarointia, pelejä, leikkejä ja leikkiryhmiä,
liikuntaa ja liikkaria, sherbornejumppaa, luontokasvatusta ja metsämörriä,
käsikynkkää ja R/S-kouluja (pedepanda), eskarijuttuja, matemaattisten ja kielellisten
taitojen harjoittelua leikein ja tutkien.