Varhaiskasvatus

Tiedote ajalle 18.3-13.5.2020

Maan hallitus on linjannut 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Osa varhaiskasvatuksen toimintayksiköistä ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti.
Poikkeusolojen vuoksi Portaan päiväkoti pidetään suljettuna ajalla 30.3.-13.5.2020. Päiväkoti Haitulat pidetään kiinni ajalla 20.4.-13.5.2020.

Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Sairaana olevaa lasta ei pidä tuoda varhaiskasvatukseen.

Muistakaa seurata Tammelan kunnan tiedotusta kunnan internetsivuilta.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut jätetään perimättä lapsen poissaolon ajalta 16.3.-13.4.2020, mikäli huoltajat ovat ilmoittaneet lapsen poissa olosta ennakkoon. Poissaoloilmoitus tehdään sähköiseen asiointiin. Viikon 16.3.-22.3.2020 osalta varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lapsen poissaolon ajalta jätetään perimättä ilman ilmoitusta.

Valtiollinen poikkeustila jatkuu ajalla 14.4.-13.5.2020. Lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut jätetään perimättä ajalla 14.4.-13.5.2020 silloin, kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta ja huoltajat ovat ilmoittaneet poissaolosta ennakkoon sähköiseen järjestelmään. Ilmoitus sähköiseen järjestelmään tulee tehdä 1,5 viikkoa ennen vapaata keskiviikkoon mennessä. 


Paula Laakso

Varhaiskasvatuspäällikkö