Varhaiskasvatuspalvelut 14.5.20 alkaen pandemian aikainen ohjeistus

Ohjeet perheille ja henkilökunnalle turvalliseen varhaiskasvatukseen koronaviruspandemian aikana

Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaepidemian aikana (ohje 4.5.2020)

Tammelan varhaiskasvatuksen kaikki toimipaikat aukeavat 14.5.2020

Lasten huoltajat huolehtivat lasten läsnä- ja poissaolomerkinnät sähköiseen varhaiskasvatuksen varausjärjestelmään ajoissa. Jos mahdollista kesäajan varhaiskasvatustarve toivotaan ilmoitettavan jo toukokuussa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut jätetään perimättä pandemian aikana 16.3.-31.5.2020 välisellä ajalla, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta ja huoltajat ilmoittavat siitä 1,5 viikkoa ennen sähköiseen järjestelmään.

Kesäkuun alusta alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määritetään kesäajan hyvityskäytännön mukaiseksi seuraavasti: kesäajalla, mikäli lapsi on poissa koko heinäkuun tai tätä pidemmän yhtäjaksoisen ajan, varhaiskasvatusmaksu hyvitetään yhtäjaksoisen poissaolon ajalta. Muilta osin asiakasmaksut noudattavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia. Lapsen poissaolo kesäajalta tulee ilmoittaa sähköiseen järjestelmään 17.5.2020 mennessä.

 

Käytännön ohjeita toimintaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1.Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

 

2.Riskiryhmään kuuluvat

Lasta hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus palata varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuollon lääkäri arvioi työntekijän tilanteen.

 

3.Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Varhaiskasvatukseen ei oteta nyt vierailijoita vastaan.

Varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.

Huoltajia suositellaan aamuisin luovuttamaan lapsi eteisessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan hoidettavaksi. Lapsen kirjaus sisään ”tägäys” voidaan toteuttaa henkilökunnan toimesta. Lapsen hakuhetkellä lapsi luovutetaan huoltajalle joko eteisessä tai ulkona.

Esiopetuskuljetuksissa lapset sijoitetaan niin väljästi kuin mahdollista. 

Varhaiskasvatuksessa ei nyt järjestetä ryhmien välisiä yhteisiä tilaisuuksia.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstö toimii mahdollisuuksien mukaan saman lapsiryhmän kanssa ts. lapsiryhmien välillä ei tarpeettomasti siirrytä. Henkilöstö ei siirry tarpeettomasti yksiköstä toiseen. Päiväkotien lapsiryhmät toimivat omissa lapsiryhmissä koko päivän ajan, eikä lapsiryhmien välillä liikuta. Poikkeuksena tässä ovat ääriaamut ja –illat (klo 6-7.30 ja 16.15-18 väli sekä vuorohoito).

Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. Lapsiryhmien toiminta toteutetaan pienryhmissä päiväkodin leikkialueilla tai ulkona. Suurin osa päiväkodin toiminta-ajasta toimitaan pienryhmissä siten, että työntekijällä on enintään lain mukainen lapsimäärä (4:1 tai 7:1). Suositeltavaa on, että lapsiryhmä liikkuu työntekijän kanssa toiminnasta toiseen päivän ajan.

Ulkoilua lisätään merkittävästi. Varhaiskasvatus ulkona sisältää kävelyretkiä lähiympäristöön, luontoliikuntatoimintaa tai varhaiskasvatusta metsäryhmässä kunkin lapsiryhmän toimintasuunnitelman mukaan. Ulkona toteutettava toiminta on varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaista monipuolista toimintaa.

Päiväkotien ruokailut toteutetaan omissa lapsiryhmissä tai porrastetusti ruokailutilassa. Ruokailutilassa voi olla läsnä vain yhden lapsiryhmän lapsia ja henkilökuntaa. Ruokailutilassa istutaan väljästi. Lapset eivät ota itse ruokaa, vaan annokset tarjotaan heille.

Päivälevolle mennään pienryhmissä. Hiljaiseen aikaan nukkarissa voi olla yksi aikuinen. Lasten sängyt valitaan mahdollisuuksien mukaan etäisyyksin.

Lasten omia leluja ei toistaiseksi tuoda kotoa varhaiskasvatukseen. Lapsi voi kuitenkin tuoda unilelun, joka säilytetään päiväkodissa koko pandemian ajan.  

Varhaiskasvatuksen lelujen pesua tehostetaan eli kovapintaiset lelut, joilla on leikitty, pestään tai pyyhitään viikottain heikosti emäksisellä puhdistusaineella. Ulkolelut vaihdetaan kahden viikon välein. Askartelu- ja muiden toimintavälineiden käyttöä vähennetään tai ne nimetään siten, että lapsi käyttää ns. omaa päiväkodin välinettä.

Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä. Kuitenkin sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia esim. kevätjuhla ei voida järjestää yli 10:n hengen tilaisuuksina. 

Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää, esimerkiksi kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla. Työn tauot pidetään porrastetusti.

Henkilökunnan työvuorot tehdään niin, että lasten ei tarvitse vaihtaa ryhmää, eikä työntekijä siirry tarpeettomasti ryhmästä toiseen. Suositeltavaa on, että jokaisessa lapsiryhmässä tai isommissa päiväkodeissa lapsiryhmän päädyissä on aikainen aamu- ja iltavuorolainen klo 6.30-17 välillä. Henkilökunnan poissaolojen ajalle päiväkodin työntekijä voi siirtyä toiseen päiväkotiin ennemmin kuin palkataan ulkopuolinen sijainen (vierailija).

  1. Hyvä käsi-ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis-ja käsihygienia estää tartuntoja.

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.

Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttö-nenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Maskien käytöstä THL ei ole antanut suositusta. Maskien käyttö on mahdollista, mutta maskin kanssa tulee noudattaa tarkoin hygieniaohjeita. Kasvosuojain asetetaan tiivisti kasvoille. Sitä ei saa kosketella. Kertakäyttöiset suojaimet hävitetään käytön jälkeen. Kangassuojaimet laitetaan käytön jälkeen muoviseen pussiin, josta ne siirretään pesukoneeseen vähintään 60 asteen pesuun, mieluiten 90 asteen pesuun. Puhtaat kangassuojaimet säilytetään erillään, mieluiten muovisessa puhtaassa pussissa.

WC-käynnin jälkeen pöntön kansi suljetaan ennen wc:n huuhtelua. Henkilökunta puhdistaa wc-renkaan ja huuhtelunapin puhdistuaineella käynnin jälkeen. Kädet pestään, ja hana kuivataan paperilla. Vaipanvaihdossa ja lasten pesutilanteissa henkilökunta käyttää suojakäsineitä. Lasten käsienpesua ja wc-käyntejä ohjataan ja valvotaan. Lasten potat ja wc-renkaat puhdistetaan heikosti emäksisellä puhdistusaineella käynnin jälkeen.

 

5.Siivous

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa.

Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta tehostetaan.  

Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.6.Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaepäilystä ilmoitetaan välittömästi esimiehelle.

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla varhaiskasvatuksessa, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen.

Terveyttä kevääseen!


Tammelassa 7.5.2020

Varhaiskasvatuspäällikkö