Leikkiryhmä

Leikkiryhmä

Mitä vuorovaikutusleikki /ryhmätheraplay on?
Vuorovaikutusleikki on aikuisten ja lapsen välistä, sekä lapsiryhmän keskeistä etukäteen suunniteltua leikkiä, jonka tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle haasteita, onnistumisen kokemuksia, myönteistä vuorovaikutusta ja rohkaisua. Vuorovaikutusleikin tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus ja vapaus kehittyä hyväksyvässä ilmapiirissä yhdessä leikkien ja samalla riemuiten omasta tekemisestään ja omasta itsestään. Ryhmässään lapsi saa harjoitella muiden huomioon ottamista, itse myönteisen huomion kohteena olemista sekä sääntöjen noudattamista.

Ryhmälle on leikissä kolme sääntöä. Kaikki pysyvät yhdessä, kavereista huolehditaan ja on lupa pitää hauskaa. Ryhmässä käytetään paljon hyvää kosketusta ja katsekontaktia.

Aikuinen johtaa toimintaa
ja on koko ajan vastuussa siitä. Vaikka toiminta on aikuisjohtoista, se on koko ajan lapsikeskeistä.Ryhmässä ei kilpailla eikä lapsia vertailla keskenään. Aikuisen ohjaus on myönteistä ja huumori on tärkeää.Leikeissä kiinnitetään huomio jokaisen lapsen parhaisiin ominaisuuksiin. Lapsi saa tarvitsemansa henkilökohtaisen huomion omana itsenään.

Ryhmän toiminnan rakenne on toistuva. Rakenteen sisällä leikit sen sijaan vaihtelevat. Lapset pitävät turvallisesta toistosta. Sisääntulon jälkeen, tapaamisen alussa on alkulaulu ( mainitaan jokaisen lapsen nimi), joka kokoaa lapset piiriin ja ryhmän yhteen. Laulun jälkeen hoivataan jokaisen lapsen "pipit" hoitovoiteella. Sitten on varsinaisten leikkien vuoro. Leikkien jälkeen tulee pieni välipala ja loppulaulu. Lopuksi kunkin lapsen kanssa poistutaan tilasta hauskalla tavalla, jonka aikuiset suunnittelevat etukäteen.

Vuorovaikutusleikkiryhmään kuuluu 7 lasta ja se kokoontuu viikoittain. Ryhmä säilyy alkuperäisessä koostumuksessaan koko ajan. Pääpaino on toiminnassa ja kokemuksissa ( ei tiedollisia tai opetuksellisia tavoitteita). Ryhmän toiminta sopii kaikille lapsille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä