Esiopetus velvoittavaksi 1.8.2015

Esiopetus velvoittavaksi 1.8.2015

Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Oppivelvollisuus tarkoittaa siis koulun käymistä ja kuuluu perusopetuslakiin. Esiopetus ei ole osa oppivelvollisuutta, vaikka esiopetus kuuluu perusopetuslakiin. Esiopetus muuttuu siis velvolliseksi 1.8.2015 eli kaikkien lasten on osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan ennen koulun aloittamista.

Pidennettyyn oppivelvollisuuteen osallistumiseen liittyvät asiat säilyvät ennallaan eli pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna ja hänellä on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Kuten aiemminkin lapsella, joka aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toiminaan.

Kunnalla on velvollisuus järjestää esiopetusta 700 tuntia vuodessa.
Lisätietoja:
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2015/Sivut/Esiopetus-velvoittavaksi-1.8.2015-alkaen.aspx

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä