Korona

Päiväkoti Taikatassussa korona-altistuminen

Päiväkoti Taikatassu Ilves ja Jänis ryhmissä on tapahtunut korona-altistuminen 23.8.2021. Osa lapsista ja henkilökuntaa on määrätty tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin ajalle 24.8.-2.9.2021. FSHKY on ollut yhteydessä karanteeniin määrättyihin henkilöihin.

Päiväkoti Taikatassu Ilves ja jänis ryhmissä on tapahtunut korona-altistuminen 30.-31.8.2021. Osa lapsia ja henkilökuntaa on määrätty tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin ajalle 1.9.-10.9.2021. FSHKY on ollut yhteydessä karanteeniin määrättyihin henkilöihin.

Karanteeniin määrättyjen lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksut hyvitetään poissaolon ajalta.

Tiedote korona-altistumisista 19.3.2021

Päiväkoti Haituloissa ja Tammitarhan päiväkodissa on todettu koronatartunta.

Päiväkoti Haitulat on kiinni 19.3.-26.3.2021 välisen ajan. 

Tammitarhan päiväkodin toiminta jatkuu ennallaan koronaohjeita noudattaen. Tammitarhan päiväkodissa altistuneet ovat karanteenissa 29.3.2021 asti. 

Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan altistuneiden joukossa on sekä lapsia että henkilökuntaan kuuluvia. Altistuneisiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä terveydenhuoltoviranomaisten toimesta ja he antavat ohjeita karanteeniin liittyen. Mikäli yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut. Joten lapset, jotka eivät ole altistuneet, voivat tulla normaalisti päiväkotiin. Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi kunta ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tartuntatapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Tartuntatautilain mukaan karanteeniin määrättyjen lasten varhaiskasvatusmaksut hyvitetään Haituloissa ajalla 19.3.-26.3.2021 ja Tammitarhan karanteeniin asetetun ryhmän osalta ajalla 19.-29.3.2021 lasten poissaolopäivien ajalta.

Mikäli lapsi on poissa muusta syystä (esim. lapsi ei ole määrätty karanteeniin, mutta hän on poissa varhaiskasvatuksesta), varhaiskasvatusmaksua ei hyvitetä poissaolon ajalta. Jos huoltaja on jo ehtinyt varata lapselle varhaiskasvatuksen sähköiseen järjestelmään, voitte ilmoittaa lapsen poissaolon varhaiskasvatuspaikkaanne ja lapsen poissaolo muutetaan "ennalta ilmoitettu poissa olo". Jos lapsi on sairauden johdosta poissa varhaiskasvatuksesta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet
kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan. 

Haituloiden ja Tammitarhan esioppilailla on mahdollisuus hakea ruokakassi Koulukeskukselta tiistaina 23.3.2021 klo 15-17 välillä.

Ohje tartuntatautipäivärahan hakemiseen: https://www.kela.fi/tyonantajat-tartuntatautipaivaraha 

Lapset, jotka eivät ole määrätty karanteeniin voivat oireettomana osallistua varhaiskasvatukseen. 


Tammelassa 18.3.2021 (täydennetty 19.3.2021, 23.3.2021) 
Varhaiskasvatuspäällikkö

Tiedote mahdollisesta koronavirusaltistumisesta

Tammitarhan päiväkodissa, Taaperot ja Terhot ryhmässä on saattanut tapahtua koronavirusaltistus 17.8.
Selvityksen perusteella tartunnan todennäköisyys on erittäin pieni, eikä laillisia perusteita karanteenipäätöksiin tartuntatautiviranomaisen arvion perusteella ole.
Kaikkien lasten oireita suositellaan kuitenkin tarkkailemaan erityisen tarkasti 31.8. asti ja käymään oireiden ilmaantuessa koronavirustestissä.

Tiedote 29.1.2021

Tammitarhan päiväkodin Haltijoiden ja Taitajien lapsiryhmistä on osa lapsista ja henkilökunnasta määrätty altistuksen vuoksi karanteeniin. Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymästä on otettu yhteyttä altistuneisiin perjantain 29.1.2021 aikana. Karanteeni koskee niitä Haltijoiden ja Taitajien lapsia ja työntekijöitä, jotka ovat olleet päiväkodissa maanantaina 25.1.2021. 

Muilta osin toiminta ryhmissä jatkuu ennallaan korona-ajan ohjeita noudattaen. Maanantaista 1.2.2021 alkaen lapset ja työntekijät, jotka eivät ole määrätty karanteeniin voivat tulla päiväkotiin. Tammitarhan päiväkodin Haltijoiden ja Taitajien päädyssä toimii yksi ryhmä 1.2.2021 alken. Taaperot, Terhot ja Tietäjät toimivat normaalisti. 

Päiväkotiin ei tulla oireisena. Kaikkien hengitystieinfektio-oireisten on tarpeen hankkiutua testiin. 


Tammelassa 29.1.2021
Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuspalvelut 14.5.2020 alkaen pandemian aikainen ohjeistus

Ohjeet perheille ja henkilökunnalle turvalliseen varhaiskasvatukseen koronaviruspandemian aikana

Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaepidemian aikana (ohje 4.5.2020)

Tammelan varhaiskasvatuksen kaikki toimipaikat aukeavat 14.5.2020

Lasten huoltajat huolehtivat lasten läsnä- ja poissaolomerkinnät sähköiseen varhaiskasvatuksen varausjärjestelmään ajoissa. Jos mahdollista kesäajan varhaiskasvatustarve toivotaan ilmoitettavan jo toukokuussa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut jätetään perimättä pandemian aikana 16.3.-31.5.2020 välisellä ajalla, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta ja huoltajat ilmoittavat siitä 1,5 viikkoa ennen sähköiseen järjestelmään.

Kesäkuun alusta alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määritetään kesäajan hyvityskäytännön mukaiseksi seuraavasti: kesäajalla, mikäli lapsi on poissa koko heinäkuun tai tätä pidemmän yhtäjaksoisen ajan, varhaiskasvatusmaksu hyvitetään yhtäjaksoisen poissaolon ajalta. Muilta osin asiakasmaksut noudattavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia. Lapsen poissaolo kesäajalta tulee ilmoittaa sähköiseen järjestelmään 17.5.2020 mennessä.

 

Käytännön ohjeita toimintaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1.Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

 

2.Riskiryhmään kuuluvat

Lasta hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus palata varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuollon lääkäri arvioi työntekijän tilanteen.

 

3.Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Varhaiskasvatukseen ei oteta nyt vierailijoita vastaan.

Varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.

Huoltajia suositellaan aamuisin luovuttamaan lapsi eteisessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan hoidettavaksi. Lapsen kirjaus sisään ”tägäys” voidaan toteuttaa henkilökunnan toimesta. Lapsen hakuhetkellä lapsi luovutetaan huoltajalle joko eteisessä tai ulkona.

Esiopetuskuljetuksissa lapset sijoitetaan niin väljästi kuin mahdollista. 

Varhaiskasvatuksessa ei nyt järjestetä ryhmien välisiä yhteisiä tilaisuuksia.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstö toimii mahdollisuuksien mukaan saman lapsiryhmän kanssa ts. lapsiryhmien välillä ei tarpeettomasti siirrytä. Henkilöstö ei siirry tarpeettomasti yksiköstä toiseen. Päiväkotien lapsiryhmät toimivat omissa lapsiryhmissä koko päivän ajan, eikä lapsiryhmien välillä liikuta. Poikkeuksena tässä ovat ääriaamut ja –illat (klo 6-7.30 ja 16.15-18 väli sekä vuorohoito).

Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. Lapsiryhmien toiminta toteutetaan pienryhmissä päiväkodin leikkialueilla tai ulkona. Suurin osa päiväkodin toiminta-ajasta toimitaan pienryhmissä siten, että työntekijällä on enintään lain mukainen lapsimäärä (4:1 tai 7:1). Suositeltavaa on, että lapsiryhmä liikkuu työntekijän kanssa toiminnasta toiseen päivän ajan.

Ulkoilua lisätään merkittävästi. Varhaiskasvatus ulkona sisältää kävelyretkiä lähiympäristöön, luontoliikuntatoimintaa tai varhaiskasvatusta metsäryhmässä kunkin lapsiryhmän toimintasuunnitelman mukaan. Ulkona toteutettava toiminta on varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaista monipuolista toimintaa.

Päiväkotien ruokailut toteutetaan omissa lapsiryhmissä tai porrastetusti ruokailutilassa. Ruokailutilassa voi olla läsnä vain yhden lapsiryhmän lapsia ja henkilökuntaa. Ruokailutilassa istutaan väljästi. Lapset eivät ota itse ruokaa, vaan annokset tarjotaan heille.

Päivälevolle mennään pienryhmissä. Hiljaiseen aikaan nukkarissa voi olla yksi aikuinen. Lasten sängyt valitaan mahdollisuuksien mukaan etäisyyksin.

Lasten omia leluja ei toistaiseksi tuoda kotoa varhaiskasvatukseen. 

Varhaiskasvatuksen lelujen pesua tehostetaan eli kovapintaiset lelut, joilla on leikitty, pestään tai pyyhitään viikottain heikosti emäksisellä puhdistusaineella. Ulkolelut vaihdetaan kahden viikon välein. Askartelu- ja muiden toimintavälineiden käyttöä vähennetään tai ne nimetään siten, että lapsi käyttää ns. omaa päiväkodin välinettä.

Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä. Kuitenkin sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia esim. kevätjuhla ei voida järjestää yli 10:n hengen tilaisuuksina. 

Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää, esimerkiksi kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla. Työn tauot pidetään porrastetusti.

Henkilökunnan työvuorot tehdään niin, että lasten ei tarvitse vaihtaa ryhmää, eikä työntekijä siirry tarpeettomasti ryhmästä toiseen. Suositeltavaa on, että jokaisessa lapsiryhmässä tai isommissa päiväkodeissa lapsiryhmän päädyissä on aikainen aamu- ja iltavuorolainen klo 6.30-17 välillä. Henkilökunnan poissaolojen ajalle päiväkodin työntekijä voi siirtyä toiseen päiväkotiin ennemmin kuin palkataan ulkopuolinen sijainen (vierailija).

  1. Hyvä käsi-ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis-ja käsihygienia estää tartuntoja.

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.

Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttö-nenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Maskien käytöstä THL ei ole antanut suositusta. Maskien käyttö on mahdollista, mutta maskin kanssa tulee noudattaa tarkoin hygieniaohjeita. Kasvosuojain asetetaan tiivisti kasvoille. Sitä ei saa kosketella. Kertakäyttöiset suojaimet hävitetään käytön jälkeen. Kangassuojaimet laitetaan käytön jälkeen muoviseen pussiin, josta ne siirretään pesukoneeseen vähintään 60 asteen pesuun, mieluiten 90 asteen pesuun. Puhtaat kangassuojaimet säilytetään erillään, mieluiten muovisessa puhtaassa pussissa.

WC-käynnin jälkeen pöntön kansi suljetaan ennen wc:n huuhtelua. Henkilökunta puhdistaa wc-renkaan ja huuhtelunapin puhdistuaineella käynnin jälkeen. Kädet pestään, ja hana kuivataan paperilla. Vaipanvaihdossa ja lasten pesutilanteissa henkilökunta käyttää suojakäsineitä. Lasten käsienpesua ja wc-käyntejä ohjataan ja valvotaan. Lasten potat ja wc-renkaat puhdistetaan heikosti emäksisellä puhdistusaineella käynnin jälkeen.

 

5.Siivous

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa.

Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta tehostetaan.  

Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.6.Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaepäilystä ilmoitetaan välittömästi esimiehelle.

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla varhaiskasvatuksessa, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen.

Terveyttä kevääseen!


Tammelassa 7.5.2020

Varhaiskasvatuspäällikkö

Tiedote ajalle 18.3-13.5.2020

Maan hallitus on linjannut 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Osa varhaiskasvatuksen toimintayksiköistä ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti.
Poikkeusolojen vuoksi Portaan päiväkoti pidetään suljettuna ajalla 30.3.-13.5.2020. Päiväkoti Haitulat pidetään kiinni ajalla 20.4.-13.5.2020.

Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Sairaana olevaa lasta ei pidä tuoda varhaiskasvatukseen.

Muistakaa seurata Tammelan kunnan tiedotusta kunnan internetsivuilta.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut jätetään perimättä lapsen poissaolon ajalta 16.3.-13.4.2020, mikäli huoltajat ovat ilmoittaneet lapsen poissa olosta ennakkoon. Poissaoloilmoitus tehdään sähköiseen asiointiin. Viikon 16.3.-22.3.2020 osalta varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lapsen poissaolon ajalta jätetään perimättä ilman ilmoitusta.

Valtiollinen poikkeustila jatkuu ajalla 14.4.-13.5.2020. Lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut jätetään perimättä ajalla 14.4.-13.5.2020 silloin, kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta ja huoltajat ovat ilmoittaneet poissaolosta ennakkoon sähköiseen järjestelmään. Ilmoitus sähköiseen järjestelmään tulee tehdä 1,5 viikkoa ennen vapaata keskiviikkoon mennessä. 


Paula Laakso

Varhaiskasvatuspäällikkö

 

Tiedote koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä

Kunnan kotisivuilta löytyy ajantasainen tieto koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä. Esimerkiksi oppilaiden  ja lasten matkustusta koskien. Seuraa siis tarkasti kunnan www. sivujen tiedottamista.

Päiväkoti- ja koulutoiminta jatkuu Tammelassa normaalisti: valtakunnallista päätöstä koulujen ja päiväkotien sulkemiseen ei olla tehty. Mikäli tähän tulee muutos, siitä viestitään välittömästi.

Myös yksittäisistä, tartuntatautilakien pohjalta tehtyjen koulujen tai päiväkotien sulkemisista viestitään erikseen.

Koulujen iltapäivähoito toimii normaalisti koulun toiminnan ollessa normaalia. Mikäli IP-toimintaan tulee muutoksia, rehtori on yhteydessä huoltajiin.

Nuoriso- kulttuuri ja liikuntatoimen toiminnoista tiedotetaan erikseen. Seuraa kunnan kotisivuilta yleistä tiedottamista tältä osin.

Pyydän, että mahdollisimman moni teistä huoltajista tarkistaa tässä vaiheessa wilman yhteystietojen ajantasaisuuden. Näin varmistamme sujuvan viestinnän.

Päiväkodinjohtaja/rehtori pitää ajantasaista listaa niiden huoltajien yhteystiedoista, jotka eivät käytä Wilmaa. Varhaiskasvatus käyttää viestinnässä myös peda.net alustaa.

Vierailut

Koulut ja päiväkodit eivät tee vierailuja vanhainkoteihin tai muihin hoitolaitoksiin kevään aikana. Uimahallikäynnit ja vastaavat muut suunnitellut käynnit perutaan kevään osalta. Myös mahdolliset Yrityskylä-vierailut perutaan. Luokka/kevätretkien osalta tilannetta tarkastellaan tarkemmin virusepidemian tilanteen edetessä. Mahdollisesti luokka/kevätretket joudutaan perumaan tilanteen mukaan.

Koulut ja päiväkodit eivät tee vierailuja kirjastoon. Myös kirjaston satutuokiot on peruutettu kevään ajalta

Kouluille tai päiväkoteihin ei oteta vastaan vierailijoita.

Etäopiskeluun varautuminen

Koronaviruksen vuoksi saatetaan määrätä oppilaita, opiskelijoita ja henkilökuntaa karanteeniin tai valmiustila voi astua voimaan. Tästä johtuen perusopetuksen oppilaat säilyttävät oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia ensisijaisesti kotona mahdollisen etäopiskelun varalta.

Lasten ja nuorten tukeminen

Koronavirus on lapsia ja nuoria koskettava asia, johon törmätään median kautta, kavereiden ja aikuisten puheissa. Vanhempia ja muita lähellä olevia aikuisia tarvitaan nyt vastavoimaksi mahdollisille ahdistaviksi koetuille uutisille. MLL:n sivuilla on ohjeita aikuisille lasten ja nuorten tukemiseen:

https://www.mll.fi/uutiset/lapset-puhuvat-koronasta-mita-aikuinen-voi-tehda/

Muutokset palveluissa

Mahdollinen päiväkotien osittainen sulkeminen saattaa tarkoittaa, että kunta ei pysty takaamaan päivähoitopaikkaa kaikille sitä tarvitsemiselle.

Mikäli mahdollinen valmiustila astuu voimaan, jonka vuoksi päiväkodit ja koulut suljetaan, niin tiedotamme käytännön järjestelyistä erikseen.

Opetushallituksen ohjeita koronavirukseen liittyen

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus

Opetushallituksen koronavirukseen liittyvä neuvontasähköpostiosoite: info@oph.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koskien ulkomailta palaavaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulujen ja oppilaitosten henkilöstöä

Ohje on ehdoton liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon sekö koulujen ja oppilaitosten henkilöstöön.

Koska epidemia-alueita ei enää ole, on työntekijän palatessaan ulkomailta oltava yhteydessä esimieheensä, ja sovittava etätöistä.

Ohje on, että kotiin palaavat työntekijät eivät tule töihin 14 vuorokauteen. Esimies määrää millaista etätyötä ja/tai koulutusta työntekijä tai viranhaltija voi kotona olleessaan tehdä. Ohjeella pyritään estämään taudin mahdollinen leviäminen.

Ulkoministeriön matkustusohjeet:

https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

 

Mari Haapanen

Sivistystoimenjohtaja

 

 

Tiedoksi

Koronaviruksen osalta noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita (THL). Seuraamme tilannetta ja tiedotamme tarvittaessa lisää. 

THL:n sivuilta voi ladata myös vapaasti käyttöön Koronavirukseen ja käsihygieniaan liittyviä viestintämateriaaleja. 

Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota käsienpesuun ja lapsia opastetaan pesemään kädet huolellisesti. 

Lisätietoja:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä