Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Tammela on valittu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi

Kaksivuotinen esiopetuksen kokeiluun osallistuvat
elokuusta 2021 alkaen kaikki 2016 syntyneet lapset
elokuusta 2022 alkaen kaikki 2017 syntyneet lapset

Esiopetusta annetaan päiväkodeissa ja päiväkodin luontoliikunta- ja metsäryhmissä. Esiopetus on maksutonta 20 t/vko. Pääsääntöisesti 5v esiopetusaika on neljä tuntia päivässä. Tämän lisäksi lapsi voi osallistua esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen samassa ryhmässä, jossa hän käy esiopetusta. Kaksivuotisen esiopetuksen paikkoja on haettavissa varhaiskasvatushakemuksella Päiväkoti Taikatassussa, Päiväkoti Maahisissa, Portaan ja Tammitarhan päiväkodeissa. 


Kaksivuotista esiopetuksen kokeilua ohjaa opetussuunnitelmat

Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita, vaan kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa.

Opetushallitus on valmistellut opetussuunnitelmaperusteita yhdessä varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Perusteet on laadittu niin, että sen mukainen toiminta ja opetus muodostavat luontevan osan lasten oppimisen polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. 


Opetuksessa voidaan syventyä lapsia kiinnostaviin aiheisiin 

Kaksi vuotta antaa opettajille aiempaa paremman mahdollisuuden keskittyä pitkäkestoisesti esiopetuksen tavoitteiden mukaiseen toimintaan sekä toiminnan kehittämiseen. Vaikka kaksivuotinen esiopetus antaa toiminnalle lisää aikaa, ei julkaistavissa perusteissa ole laajasti lisätty oppimisen alueiden tavoitteita, vaan lapselle annetaan aikaa oppia ja kehittyä yhdessä toisten lasten kanssa. 

Uusien lisäsisältöjen sijaan opetuksessa voidaan syventyä tarkemmin lapsia kiinnostaviin aiheisiin. Kokeilun perusteissa on vahvistettu kestävään elämäntapaan liittyvää laaja-alaista osaamista. Myös lasten monilukutaitoon ja matemaattisen osaamiseen liittyviä opetuksen tavoitteita on vahvistettu Kansallisen arviointikeskuksen (Karvi) arviointien perusteella. Keskeinen oppimisen menetelmä on leikki ja lasta houkuttelevat oppimis(leikki)ympäristöt. 


Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.


Tiedote kaikkien 2016 syntyneiden lasten kotehin ja lisätietoa kaksivuotisesta esiopetuksesta myöhemmin kevään 2021 aikana

Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu suostumukseen. Jos lapsen halutaan osallistuvan kokeiluun kaksivuotista esiopetusta järjestävässä toimipaikassa, huoltajien tulee hakea lapselle paikka kokeilusta. Hakumenettelystä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin. Tällä hetkellä voitte hakea lapselle paikkaa varhaiskasvatushakemuksella. 
Esiopetus on perheille maksutonta.

Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai saavuttaa kaksivuotisen esiopetuksen muulla tavoin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä