Esiopetuskuljetukset

Esiopetuskuljetukset 2021-2022

Esiopetuksen kuljetusaikataulut valmistuvat elokuussa 2022. Aikataulut lisätään tälle sivulle niiden valmistuttua.

Kunnan järjestämään esiopetuskuljetukseen ovat oikeutettuja 6-vuotiaiden esiopetuksessa olevat (v. 2015 ja 2014 syntyneet). Kaksivuotisessa esiopetuksessa (v. 2016 synt.) maksetaan km-korvaus kotoa esiopetukseen (hakuohje erikseen tällä sivulla). 

Esiopetuskuljetuksen ja maksuetuuden edellytyksenä on yli 3 km matka kotoa esiopetukseen.
Etuus koskee matkoja koti-esiopetus tai esiopetus-koti. Varhaiskasvatukseen ei ole kuljetusetuutta. 

Esiopetus- ja koulukuljetuksissa käytetään MunSchool aplikaatiota. Ohjeet aplikaation käyttöön: 
https://peda.net/tammela/ajankohtaista/applikaatio-koulukuljetuksiin.pdf 


Hykkilä-Lunkaan suunta
Lunkaantie klo 8 - Norrintie 8:20


Teuro-Susikkaan suunta
7:45 Väärämäentie - 8:05 Ojajärventie 2xx - 8:08 Kuuslammintie - 8:09 Ojajärventie 1xx - 8:15 Teurossuuntie - Norrintie 8:40

Paluukuljetukset
ma ja pe: päiväkoti 12.55 - Koulukeskus 13.00 - Väärämäentie 13.20 - Kuuslammi - Teuro 13.35-13.45
ti, ke, to: päiväkoti 12.55 - Koulukeskus 13.00 - Teuro - Kuuslammi 13.20 - Väärämäentie 13.40-13.45


Letkun suunta
Perkiöntie th 8.15 - Tammitarhan päiväkoti
Paluukuljetukset lähtevät esiopetuksen päätyttyä klo 13


Riihivalkama-Torro suunta
Torrontie 117 7.45 - Sukulantien ja Kuusimäen tien risteys 8.05 - Somerontien pysäkki 8.07 - Tammitarhan päiväkoti
Paluukuljetukset lähtevät esiopetuksen päätyttyä klo 13


Porras-Liesjärvi suunta
Linja-auto:
Loukku 8.00 - Liesjärvi 8.10 - Portaan koulu 8.20

Juuriniementie - Kanteluksen th 8.30 - Portaan koulu 

Portaan paluukuljetus
ma, ti: Portaan koulu 13.25 - Juuriniementie - Liesjärventie
ke: Portaan koulu 13.05 - Liesjärventie, Portaan koulu 14.25 - Juuriniementie 
to, pe: Portaan koulu 13.30 - Juuriniementie - LiesjärventieEsiopetuskuljetusta liikennöivät

Päiväkoti Taikatassu (Kirkonkylä)
Teuron suunta ja esiopetus Kirkonkylä Koivuhuhta Ky
Hykkilä-Lunkaan-Myllykylän ja Niittukulman-Loimosten suunta Invataksi Matti Lehtinen Ky
Kaukjärven suunta Linjaliikenne Kivistö

Tammitarhan päiväkoti (Riihivalkama)
Riihivalkaman koulu ja esiopetus Forbus Ky
Letkun suunta Vekkaliikenne Oy

Portaan esiopetus
Invataksi Matti Lehtinen Ky
Pohjolan liikenne


Esiopetuskuljetusten reitit ja aikataulut valmistuvat elokuussa yhdessä koulukuljetusten kanssa.

Linja-auto ja taksi kerää lapset laajalta alueelta. Vanhempia pyydetään valmistamaan lapsensa hyvissä ajoin aikataulun mukaisesti linja-auton/taksin tuloon tien varteen. Linja-auto/taksi ei jää odottamaan reittiaikataulujen vuoksi. Vanhempien on hyvä odottaa pysäkillä linja-auton/taksin saapumista lapsen kanssa. Samoin eskaripäivän päätteeksi on tarkoituksenmukaista olla vastassa lasta pysäkillä. Liikennöitsijältä saa tarkan tiedon pysäkin paikasta. Lisäksi vanhempi voi ilmoittaa kuljettajalle puhelinnumeron, josta tavoittaa tarvittaessa esiopetuskuljetuksiin liittyen.

Kaikilta toivotaan kärsivällisyyttä aikataulujen suhteen. Aikataulut voivat hieman muuttua keleistä ja reitistä riippuen. Kuljetusalue Tammelassa on laaja, ja pyrimme saamaan kaikki esiopetuskuljetukset toimimaan mahdollisimman hyvin.

Lapsen kuljetustarve ja poissaolot ilmoitetaan MunSchool-järjestelmään. MunSchool ohjelman voi ladata esim. puhelimelle. 

Jos lapsenne ei tarvitse kuljetusta esiopetuksen aikana (esim. lapsi sairastuu tai on vapaapäivä), vanhemmat huolehtivat peruutuksen liikennöitsijälle itse MunSchool-ohjelmaan. Lapsen poissaolot pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman varhain. Mikäli lapsenne esiopetuskuljetustarve päättyy, ilmoittakaa siitä varhaiskasvatusjohtajalle ja liikennöitsijälle.

Liikennöitsijöiden yhteystiedot:
Linjaliikenne Kivistö p. 03 42462600
Taksi Lehtinen Ky p. 040 7270486
Forbus Ky p. 0400 817140
Koivuhuhta Ky p. 050 3008686
Vekka Liikenne Oy 045 2286335

Lisätietoja:
Varhaiskasvatusjohtaja p. 050 3722267

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun esiopetuskuljetuskorvaus v. 2016 syntyneille

Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa v. 2016 syntyneiden huoltajat voivat anoa kunnalta esiopetuskulejtusetuutta, mikäli matkan pituus kotoa esiopetuspaikkaan on yli kolme kilometriä. 

Anomus esiopetuskuljetuskorvauksesta tehdään jokaisen esiopetuskuukauden jälkeen viimeistään seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Esimerkiksi elokuun 2021 kuljetuskorvaus anotaan syyskuun 2021 loppuun mennessä. 

Kuljetuskorvaus oman auto käytöstä on 0,20 €/km (Kela-korvauksen suuruinen).
Matkakorvausta anotaan erillisellä lomakkeella. Lomake on tulostettavissa tästä: 
km_korvaus_anomus.pdf

Esiopetuskuljetukset 2020-2021

Esiopetuskuljetusten reitit ja aikataulut (täydentyvät viikkojen 33-34 aikana):

Päiväkoti Haitulat

Aamupäiväkuljetukset:

Kuurilantie 7.38
Teuron kylätie 7.52
Heposuontie 7.56
Simolantie 8.20
Päiväkoti Haitulat

Iltapäiväkuljetukset lähteävät päiväkodilta klo 13 Hykkilä-Lunkaan, Myllykylän ja Teuron suuntaan.


Tammitarhan päiväkoti


Aamupäiväkuljetukset: 

Muurainsuontien ja Kaukolantien risteys 8.35
Kaukolantie 8.40
Tammitarhan päiväkoti

Torrontien ja Somerontien risteys 7.45
Sukulantien ja Kuusimäentien risteys 8.05
Tammitarhan päiväkoti

Iltapäiväkuljetukset lähtevät päiväkodilta klo 13.00.


Portaan päiväkoti

Liesjärvi 8.00 - Portaan koulu 8.20

Iltapäiväkuljetukset lähtevät ma-ti 13.05 ja ke-pe 13.30.Esiopetuskuljetusta liikennöivät

Päiväkoti Haitulat
Teuron suunta ja esiopetus Kirkonkylä Koivuhuhta Ky
Hykkilä-Lunkaan-Myllykylän ja Niittukulman-Loimosten suunta Invataksi Matti Lehtinen Ky
Kaukjärven suunta Linjaliikenne Kivistö

Tammitarhan päiväkoti
Riihivalkaman koulu ja esiopetus Forbus Ky
Letkun suunta Vekkaliikenne Oy

Portaan esiopetus
Invataksi Matti Lehtinen Ky
Pohjolan liikenne


Esiopetuskuljetusten reitit ja aikataulut valmistuvat elokuussa yhdessä koulukuljetusten kanssa.
Esiopetus alkaa ti 18.8.2020.  Lisätietoja esiopetusvuoden toiminta-ajoista ja loma-ajoista esiopetuksen työajat -sivulla.


Linja-auto ja taksi kerää lapset laajalta alueelta. Vanhempia pyydetään valmistamaan lapsensa hyvissä ajoin aikataulun mukaisesti linja-auton/taksin tuloon tien varteen. Linja-auto/taksi ei jää odottamaan reittiaikataulujen vuoksi. Vanhempien on hyvä odottaa pysäkillä linja-auton/taksin saapumista lapsen kanssa. Samoin eskaripäivän päätteeksi on tarkoituksenmukaista olla vastassa lasta pysäkillä. Liikennöitsijältä saa tarkan tiedon pysäkin paikasta. Lisäksi vanhempi voi ilmoittaa kuljettajalle puhelinnumeron, josta tavoittaa tarvittaessa esiopetuskuljetuksiin liittyen.

Kaikilta toivotaan kärsivällisyyttä aikataulujen suhteen. Aikataulut voivat hieman muuttua keleistä ja reitistä riippuen. Kuljetusalue Tammelassa on laaja, ja pyrimme saamaan kaikki esiopetuskuljetukset toimimaan mahdollisimman hyvin.

Jos lapsenne ei tarvitse kuljetusta esiopetuksen aikana (esim. lapsi sairastuu tai on vapaapäivä), vanhemmat huolehtivat peruutuksen liikennöitsijälle itse. Jos mahdollista poissaoloista pyydetään ilmoittamaan kuljettajalle viimeistään edellispäivänä tekstiviestillä ja jos poissaolo on tiedossa aiemmin, mieluiten viikkoa ennen. Mikäli lapsenne esiopetuskuljetustarve päättyy, ilmoittakaa siitä varhaiskasvatusjohtajalle ja liikennöitsijälle.

Liikennöitsijöiden yhteystiedot:
Linjaliikenne Kivistö p. 03 42462600
Taksi Lehtinen Ky p. 040 7270486
Forbus Ky p. 0400 817140
Koivuhuhta Ky p. 050 3008686
Vekka Liikenne Oy 045 2286335

Lisätietoja:
Varhaiskasvatusjohtaja p. 050 3722267

Esiopetuskuljetukset 2019-2020

Esiopetuskuljetusten reitit ja aikataulut (täydentyvät viikkojen 33-34 aikana):

Päiväkoti Haitulat

Teuron suunta:
Väärämäentie th klo 7.18 - Laakerintie th klo 7.20 - Kangasniementie klo 7.40 - Ojajärventie klo 7.46 - Teurontie - Simolantie klo 8.35 - Päiväkoti Haitulat klo 8.48.

Kydön suunta:
Kytö (Tammelantien ja Ruisluodontien pysäkki Kaakkotien puolella) klo 8.40 - Päiväkoti Haitulat klo 8.45.

Iltapäiväkuljetukset lähteävät päiväkodilta klo 13 Kydön, Myllykylän ja Teuron suuntaan.


Tammitarhan päiväkoti


Letkun suunta:
Kapilontie klo 8.00 - Patamontie th klo 8.10 - Härkätie - Valkeaviidantie th klo 8.15 - Perkiöntie klo 8.15 - Kumpulantie th - Härkätie klo 8.20 - Vahaksentie - Härkätie klo 8.20 - Tartlammintie th - Tapolantie - Suotie th klo 8.45 - Tammitarhan päiväkoti klo 8.55.
Iltapäiväkuljetukset lähtevät päiväkodilta klo 13.00 Letkun suuntaan.

Riihivalkaman suunta:
Kaukolantie klo 7.55 - Tammitarhan päiväkoti
Valtaimenkuja klo 8.30 - Tammitarhan päiväkoti


Esiopetuskuljetusta liikennöivät

Päiväkoti Haitulat
Teuron suunta ja esiopetus Kirkonkylä Koivuhuhta Ky
Hykkilä-Lunkaan-Myllykylän ja Niittukulman-Loimosten suunta Invataksi Matti Lehtinen Ky
Kaukjärven suunta Linjaliikenne Kivistö

Tammitarhan päiväkoti
Riihivalkaman koulu ja esiopetus Forbus Ky
Letkun suunta Vekkaliikenne Oy

Portaan esiopetus
Invataksi Matti Lehtinen Ky


Esiopetuskuljetusten reitit ja aikataulut valmistuvat elokuussa yhdessä koulukuljetusten kanssa.
Esiopetus alkaa to 22.8.2019. Lisätietoja esiopetusvuoden toiminta-ajoista ja loma-ajoista esiopetuksen työajat -sivulla.


Linja-auto ja taksi kerää lapset laajalta alueelta. Vanhempia pyydetään valmistamaan lapsensa hyvissä ajoin aikataulun mukaisesti linja-auton/taksin tuloon tien varteen. Linja-auto/taksi ei jää odottamaan reittiaikataulujen vuoksi. Vanhempien on hyvä odottaa pysäkillä linja-auton/taksin saapumista lapsen kanssa. Samoin eskaripäivän päätteeksi on tarkoituksenmukaista olla vastassa lasta pysäkillä. Liikennöitsijältä saa tarkan tiedon pysäkin paikasta. Lisäksi vanhempi voi ilmoittaa kuljettajalle puhelinnumeron, josta tavoittaa tarvittaessa esiopetuskuljetuksiin liittyen.

Kaikilta toivotaan kärsivällisyyttä aikataulujen suhteen. Aikataulut voivat hieman muuttua keleistä ja reitistä riippuen. Kuljetusalue Tammelassa on laaja, ja pyrimme saamaan kaikki esiopetuskuljetukset toimimaan mahdollisimman hyvin.

Jos lapsenne ei tarvitse kuljetusta esiopetuksen aikana (esim. lapsi sairastuu tai on vapaapäivä), vanhemmat huolehtivat peruutuksen liikennöitsijälle itse. Jos mahdollista poissaoloista pyydetään ilmoittamaan kuljettajalle viimeistään edellispäivänä tekstiviestillä ja jos poissaolo on tiedossa aiemmin, mieluiten viikkoa ennen. Mikäli lapsenne esiopetuskuljetustarve päättyy, ilmoittakaa siitä varhaiskasvatusjohtajalle ja liikennöitsijälle.

Liikennöitsijöiden yhteystiedot:
Linjaliikenne Kivistö p. 03 42462600
Taksi Lehtinen Ky p. 040 7270486
Forbus Ky p. 0400 817140
Koivuhuhta Ky p. 050 3008686
Vekka Liikenne Oy 045 2286335

Lisätietoja:
Varhaiskasvatusjohtaja p. 050 3722267

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä