Loiskeen päiväkodin vuosisuunnitelma

Päiväkodin taustatiedot

Kuvaus:
Vastuuhenkilöt:Tiina Mikkola
Loiskeen päiväkoti on kiinteässä yhteydessä Vehkataipaleen koulun kanssa. Päiväkodissa on kolme ryhmää: kuutit (2-5v.), norpat (esiopetus) ja saukot (koululaisten iltapäivätoiminta). Norpat ja saukot toimimat yhdessä esiopetuksen tiloissa.
Päiväkodin painotuksia ovat liikunnan lisääminen, osallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja sosiaaliset- ja tunnetaidot.
Päiväkodin oppimisympäristöt koostuvat uusituista päiväkotitiloista, koulun tiloista, ympäröivästä pihapiiristä, luonnosta ja metsistä.