Loiskeen päiväkodissa käytetään ratkaisukeskeistä mallia ristiriitojen sovittelussa

SOVITTELU VARHAISKASVATUKSEN HYVINVOINNIN RAKENTAJANA

Loiskeen päiväkodin toimintakulttuuria kehitetään ratkaisukeskeiseksi. 
Kaikki päiväkodin työntekijät on koulutettu ohjaamaan lasten välisiä konflikteja ja ristiriitatilanteita MINIVERSO -mentelmän avulla.

MiniVerso on kehitetty niiden kokemusten ja hyvien tulosten perusteella, joita koulumaailman vertaissovittelutoiminta on tuottanut yli 15 vuoden ajan. MiniVerso on yksinkertainen, sovittelun pelisääntöihin pohjautuva arjen työkalu varhaiskasvatuksen maailmaan. Se on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut henkilökunta auttaa lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa. MiniVerson tavoite on luoda edellytykset lasta osallistavalle, kunnioittavalle, kuuntelevalle ja koko yhteisön hyvinvointia tukevalle toiminnalle. 
Lisätietoja: http://sovittelu.com/vertaissovittelu/koulutukset/miniverso/