Loiskeen päiväkoti, Vehkataipale

Loiskeen päiväkodin toiminta siirtyy korvaaviin tiloihin 4.6.2018 alkaen

Vehkataipaleen Loiskeen päiväkodin toiminta siirtyy 4.6.2018 alkaen kesän ajaksi osaksi Saimaanharjun päiväkodin toimintaa.
Päiväkodin tiloista on todettu sellaisia terveyteen vaikuttavia tutkimuslöydöksiä, että toimintaan on tehtävä muutoksia.
Loiskeen päiväkoti on suljettu myös syksyn ajan ja toiminta siirretään joko Kirkonkylälle Liljan päiväkotiin tai Saimaanharjulle Satulaivan päiväkotiin vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

Kohteesta tehdään teknisen toimen valmistelussa korjaussuunnitelma teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Esiopetusryhmä ja koulu jatkaa toimintaa normaalisti syksyllä.

 Allaolevasta linkistä pääset lukemaan tiedotteen asiasta

 

TIEDOTE VEHKATAIPALEEN PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUSTEN TULOKSISTA JA TULEVISTA TOIMENPITEISTÄ.pdf

Loiskeen päiväkodissa käytetään ratkaisukeskeistä mallia ristiriitojen sovittelussa

SOVITTELU VARHAISKASVATUKSEN HYVINVOINNIN RAKENTAJANA

Loiskeen päiväkodin toimintakulttuuria kehitetään ratkaisukeskeiseksi. 
Kaikki päiväkodin työntekijät on koulutettu ohjaamaan lasten välisiä konflikteja ja ristiriitatilanteita MINIVERSO -mentelmän avulla.

MiniVerso on kehitetty niiden kokemusten ja hyvien tulosten perusteella, joita koulumaailman vertaissovittelutoiminta on tuottanut yli 15 vuoden ajan. MiniVerso on yksinkertainen, sovittelun pelisääntöihin pohjautuva arjen työkalu varhaiskasvatuksen maailmaan. Se on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut henkilökunta auttaa lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa. MiniVerson tavoite on luoda edellytykset lasta osallistavalle, kunnioittavalle, kuuntelevalle ja koko yhteisön hyvinvointia tukevalle toiminnalle. 
Lisätietoja: http://sovittelu.com/vertaissovittelu/koulutukset/miniverso/