Varhaiserityiskasvatus

Kehityksen ja oppimisen tuki Taipalsaaren varhaiskasvatuksessa

Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa perustuu sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) että esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010) esille tuotuun ajatteluun. Kehityksen ja oppimisen tuen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen ja laadukas varhaiskasvatus, jonka sisällä lasten erilaisiin tuen tarpeisiin vastataan monipuolisesti ja oikea-aikaisesti.

Taipalsaarella tuen järjestämisen periaatteet on jaoteltu kolmiportaisesti yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. 

Varhaiskasvatuksessa toteutettava yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille ja se riittää usein kehityksen ja oppimisen tueksi.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työn painopiste yleisessä tuessa on henkilöstön ohjauksessa. Ryhmän henkilöstö ja erityisopettaja voivat miettiä yhdessä ryhmä- ja yksilötasolla arjen toimivuuteen ja oppimisympäristöön liittyviä asioita. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu tarvittaessa myös vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Tehostettu tuki on yleistä tukea yksilöllisempää ja tavoitteiltaan eriytyneempää. Tehostettua tukea tarjotaan kun huoltajien tai kasvattajien huoli lapsen kehityksestä tai oppimisesta herää. Siirtymisestä yleisestä tuesta tehostettuun tukeen sovitaan aina yhdessä lapsen huoltajien kanssa. Havaintojen perusteella käydään keskustelu lapsen vahvuuksista sekä tuen tarpeesta yhdessä vanhempien, lapsen ryhmän opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.
Erityistä tukea tarvitaan, kun tehostetun tuen menetelmät eivät riitä tai tuen tarve osoittautuu pitkäkestoiseksi ja intensiiviseksi. Erityinen tuki edellyttää vahvaa erityispedagogista osaamista ja siihen siirtymisestä saadaan usein suositus myös terveydenhuollon puolelta. 

Lisää tietoa: 5. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki / Taipalsaaren varhaiskasvatuksen suunnitelma 2017

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä