Tietoa päiväkodin toiminnasta

Tiedoksi huoltajille Satulaivan arjesta 2021-2022

 • Ryhmien ulko-ovet toimivat automaattisesti ja ovat avoinna klo 7-16:30,  jonka jälkeen henkilöstö päästää sisään hakemaan lapsen tavaroita.
 • Pääovet ovat lukittuna koko ajan,joten jos tulet tapaamaan päiväkodin johtajaa, soita ensin.
 • Lapsen varhaiskasvatuksen palvelusopimus tehdään aina uuden palvelusuhteen alkaessa ja palveluntarpeen muuttuessa. Palvelusopimus palautetaan päiväkodinjohtajalle, jonka kanssa yhdessä sovitaan hoitoajoista ja varhaiskasvatuksen laajuudesta.
 • Tulotiedot toimitetaan heti varhaiskasvatuksen alkaessa varhaiskasvatuksen palvelusihteerille kunnantalolle: aila.kukkonen@taipalsaari.fi
 • Sitovat hoitoajat ilmoitetaan Tieto Edu-sovelluksen kautta edellisen viikon sunnuntaihin klo 24 mennessä.
 • Äkillisistä poissaoloista voit myös ilmoittaa Tieto Edu-sovelluksen kautta ( sairaus- tms. poissaolot). Lapsen hakuajoista myöhästyessä viipymättä ilmoitus ryhmään puhelimitse.
 • Päiväkotiryhmien elämää voi seurata tältä peda.net-sivustolta. Löydät sivustolta päiväkodin ryhmien kalenterit, viikko-ohjelmat sekä päiväkodin vuosisuunnitelma, joka toimii toiminnan pedagogisena suunnitelmana.
 • Päiväkodin piha-alue on lapsiperheiden käytössä päiväkodin toiminta-ajan ulkopuolella.
 • Teidän huoltajien toiveet ja kehittämisideat ovat tervetulleita sekä tuemme mielellämme verkostoitumista. Ole yhteydessä päiväkodin johtajaan jos sinulla on ideoita!

Iloista varhaiskasvatuksen vuotta!

Liitteet:

Päiväkodin esite 2021

Vuorohoidon palveluperiaatteet

Vuorohoidon palveluperiaatteet 

 

Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatusta on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja järjestettäessä on huomioitava lapsen etu. Varhaiskasvatuslaki §11(8.5.2015/580)

 

-Vuorohoitoon sovelletaan varhaiskasvatuslakia sekä palvelun järjestämisessä että pedagogisesti.  

-Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Perheellä tulee olla työ- tai opiskeluperuste

varhaiskasvatustarpeelle päiväkodin normaalin aukioloajan ulkopuolella.

-Saimaanharjun päiväkoti Satulaivan säännöllinen aukioloaika on klo 6:30-17:00.

-Aukiolosta voidaan joustaa huoltajien työstä johtuvien tarpeiden mukaan.

-Vuorohoitoon on oikeutettu lapsi jonka huoltajilla on työstä tai opiskelusta johtuen välttämätön tarve hoitoon klo 17:00 -06:30 välisenä aikana.

-Lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin tai päätoimisen opiskelun kontaktiopintoihin tai harjoittelujakson työvuoroihin.

-Vuorotyön työntekijöiden työvuorot suunnitellaan huoltajien ilmoittamien lasten hoitoaikojen mukaisesti. Ilmoitettuja hoitoaikoja tulee noudattaa.

-Huoltajien tulee toimittaa dokumentit työvuoroista tai oppilaitoksen opintotodistus.

-Tilapäinen tai satunnainen vuorohoidon tarve, esimerkiksi opiskelun vuoksi ei oikeuta vuorohoitopaikkaan, vaan tarvittaessa siitä neuvotellaan tapauskohtaisesti päiväkodin johtajan kanssa.

-Lapsen vuorohoidon tarve määritellään kirjallisella palvelusopimuksella, jonka huoltajat tekevät päiväkodin johtajan tai varajohtajan kanssa.

-Huoltajien kanssa neuvotellaan lapsen hoitoajasta. Tavoitteena on taata lapselle hyvinvoinnin edellytykset: selkeä päivärytmi ja riittävä uniaika.

-Asiakasmaksupäätös perustuu palvelusopimukseen.

-Lapsen hoitoajat seuraavalta viikolta tulee ilmoittaa aina sunnuntaihin klo 24 mennessä Tieto Edun kautta. Sähköinen ilmoitus on suositeltava. Tämän jälkeen tuleviin hoitoajan muutoksiin ei voida sitoutua. Myös tilapäinen vuorohoidon tarve tulee ilmoittaa samoin ehdoin.

-Lapsen voi tuoda vuorohoitoon aikaisintaan klo 5:30.

-Lapset jotka eivät jää yöhoitoon, tulee hakea vuorohoidosta viimeistään klo 22:30 mennessä. Tällöin seuraavana päivänä lasta ei voi tuoda päiväkotiin huoltajan mennessä aamuvuoroon, jotta lapselle turvataan riittävä uniaika.  Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat hoitoon klo 21 mennessä. Näistä aikarajoista neuvotellaan perhekohtaisesti palvelusopimusta tehtäessä.

-Lapsi voi olla vuorohoidossa silloin kun huoltajat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan klo 15 saakka.

-Huoltajan vapaa- ja lomapäivät ovat myös lapsen vapaapäiviä.

-Huoltajan vapaa-, loma- ja sairauspäivinä ei tarjota vuorohoitoa. Tällöin lapsi voi perustellusta syystä tulla hoitoon klo 8:00-15:00 välisenä aikana.

-Pääsääntöisesti vuorohoitoa ei tarjota yleisinä juhlapyhinä. Suositeltavaa on, että lapsi viettää juhlapyhät kotona.

-Vuorohoitoa tarvitsevan lapsen esiopetus järjestetään tulevan koulun yhteydessä. Esioppilaan oikeus vapaapäiviin tulee turvata. Vapaapäivät ovat pääsääntöisesti viikonloppuisin, jotta esiopetuksen tavoitteet toteutuvat. Esiopetuksen poissaoloista neuvotellaan esiopettajan kanssa. Pidemmistä poissaoloista (yli viikon) anotaan poissaoloa Wilman kautta rehtorilta.

 

Ruokailu vuorohoidossa 

 • Aamupala tarjotaan vuorohoidossa niille lapsille, jotka ovat hoidossa ennen kello 8.30. 
 • Lounas tarjotaan niille lapsille, jotka ovat hoidossa ennen klo 11.30.
 • Välipala tarjotaan niille lapsille, jotka ovat hoidossa klo 14:30 jälkeen. 
 • Päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu kello 18.00 jälkeen. 
 • Iltapala tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu kello 19.30 jälkeen. 
 • Mikäli vuorohoidon ruokailuajat eivät sovi lapset hoitoaikoihin, huolehtivat huoltajat lapsen ruokailusta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä