Yksityinen varhaiskasvatus

PALVELUSETELI SUONENJOEN VARHAISKASVATUSPALVELUISSA

Yksityinen päiväkoti aloittai toimintansa 1.8.2018 Suonenjoella entisen asema-aukion läheisyydessä aivan uusissa tiloissa. Kyseessä on Norlandia-päiväkotien luontopäiväkoti "Mustikka". LISÄTIETOJA JA HAKEMINEN. Palveluseteli on käytössä myös Ryhmis Onnenpisarassa. Palvelusetelin hakeminen tapahtuu sähköisesti eDaisy -sähköisen asiointipalvelun kautta.

Muutkin palveluseteliyrittäjiksi hyväksytyt päiväkodit (mm. Kuopiossa) ja perhepäivähoitajat voivat tuottaa palvelustelillä rahoitettavaa varhaiskasvatuspalvelua. Palveluseteli mahdollistaa perheelle hinnoittelultaan kunnallisen palvelun kanssa yhdenvertaisen palvelun saamisen yksityisesti toteutettuna.

Yksityisesti järjestetty varhaiskasvatus kunnallisen palvelun vaihtoehtona


Jo vuosia on Suonenjoella merkittävä määrä lapsia sijoittunut yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin.

Yksityistä varhaiskasvatuspalvelua Suonenjoella tarjoavat tällä hetkellä yksityiset perhepäivähoitajat ja ryhmäperhepäiväkoti Onnenpisara.
Lisäksi Suonenjoella avautui 1.8.2018 uusi yksityinen luontopäiväkoti Mustikka. Samalla alkoi myös palvelusetelillä toteutetun varhaiskasvatuspalvelun toteuttaminen.
Kelan kautta haettava yksityisen hoidon tuki ja siihen liittyvä kuntalisä jäävät edelleen käyttöön yksityisessä perhepäivähoidossa. 
Lisätietoja KELA:n sivuilta! tai puhelimitse 020 635 7700

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Oikeus yksityisen hoidon tukeen on silloin kun perhe järjestää lapsen varhaiskasvatuspalvelun yksityisesti kunnallisen palvelun vaihtoehtona. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan palvelujen tuottajalle/hoitajalle. Edellä olevan (172,25 €/kk/lapsi) tuen ja mahdollisen tulosidonnaisen hoitolisän (max.144,85 €/kk/lapsi) lisäksi Suonenjoen kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää alla olevan taulukon mukaisesti.
ALLE ESIOPETUSIKÄISEN LAPSEN TUET YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 324,25 €/kk!
Hoidon tulee kestää yli 20 tuntia viikossa. Kuntalisän maksamisesta vastaa Kela yksityisen hoidon tuen yhteydessä. Kuntalisä ei koske ulkopaikkakunnalla kirjoilla olevia lapsia.

Kuntalisä 2016_08.jpg