Yksityinen päivähoito

Yksityisesti järjestetty päivähoito kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona

Jo vuosia on Suonenjoella yli 50-70 lasta sijoittunut yksityiseen päivähoitoon.

Yksityistä päivähoitopalvelua Suonenjoella tarjoavat tällä hetkellä yksityiset perhepäivähoitajat ja ryhmäperhepäiväkoti Onnenpisara.
Lähimmät yksityiset päiväkodit löytyvät Kuopiosta.
Yksityisen hoidon tuki ja siihen liitettävä kuntalisä tekee yksityisesti toteutetusta päivähoidosta kilpailukykyisen myös taloudellisesti!
Lisätietoja KELA:n sivuilta! tai puhelimitse 020 635 7700

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Oikeus yksityisen hoidon tukeen on silloin kun perhe järjestää lapsen päivähoidon yksityisesti kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan palvelujen tuottajalle/hoitajalle. Edellä olevan (173,74 €/kk/lapsi) tuen ja mahdollisen tulosidonnaisen hoitolisän (max.146,11 €/kk/lapsi) lisäksi Suonenjoen kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää alla olevan taulukon mukaisesti.
ALLE ESIOPETUSIKÄISEN LAPSEN TUET YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 325,74 €/kk!
Hoidon tulee kestää yli 20 tuntia viikossa. Kuntalisän maksamisesta vastaa Kela yksityisen hoidon tuen yhteydessä. Kuntalisä ei koske ulkopaikkakunnalla kirjoilla olevia lapsia.
Yksityistä päiväkotihoitoa on tarjolla Kuopion kaupungin alueella.

Kuntalisä 2016_08.jpg