Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus Suonenjoella

Tavoitteena on edistää lapsen suotuisaa kasvua ja kehitystä sekä turvata mahdollisuus osallistua ryhmässä toimimiseen hänen omien edellytystensä mukaisesti.

Avoimuus ja luottamuksellinen ilmapiiri lapsen vanhempien ja henkilöstön välillä antaa hyvän perustan toimivalle yhteistyölle lapsen hyväksi.

Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksensä osa-alueella. Huoli tuen tarpeesta on voinut syntyä kotona, neuvolassa tai päivähoitopaikassa. Arjen toimintojen ja oppimiseen liittyvien asioiden arvioiminen ja havainnoiminen lapsen toiminnassa on tärkeää, että yhdessä vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa voidaan pohtia miten jatkossa toimitaan lapsen hyväksi.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on erityisvarhaiskasvatuksen asiantuntija ja koordinoija, joka osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin, kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan yhteistyössä lapsen huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii myös osana varhaiskasvatuksen yhteistyöverkostoa.