"Toimiva lapsi - toimiva arki" -hanke

Kehittämishankkeen tavoitteet

131274_oph_hankelogo.jpg- Lapsen toimijuuden ja osallisuuden lisääminen

- Pedagogisen dokumentoinnin kehittäminen

- Pedagogisesti laadukkaamman toimintakulttuurin ja työskentelytapojen toteutuminen ja sisäistäminen

- Pedagogisen havainnoinnin ja arvioinnin kehittäminen

- Pedagogisen johtamisen ja ohjaamisen taitojen kehittäminen

- Johtaminen ja pedagogiikan johtaminen tukien toimintakulttuurin muutosta kohti oppivaa yhteisöä