"Toimiva lapsi - toimiva arki" -hanke

Varhaiskasvatuksen kehittämishankkeen taustaa

131274_oph_hankelogo.jpgVarhaiskasvatukseen viime aikoina kohdistuneet muutokset ovat luoneet tilanteen, jossa on syytä tarkistaa suunta, johon varhaiskasvatuksessa olemme menossa. Jotta voimme toteuttaa mahdollisen tarvittavan suunnanmuuotksen, on ensin katsottava missä nyt olemme. Suunnanmuuutos vaatii jokaisen työntekijän vahvaa sitoutumista ja ymmärrystä muutoksen tarpeellisuudesta. Erityinen haaste on pedagogiikan aikaisempaa suurempi painoarvo sekä lasten osallisuuden ja toimijuuden edistäminen.

Jo pitkään Sisä-Savon kunnat ovat tehneet monipuolista yhteistyötä varhaiskasvatuksen alueella. Keväällä 2016 todettiin yhteisten tarpeiden ja näkemysten luovan erittäin hyvät edellytykset toteuttaa yhdessä jotain sellaista, joka hyödyttäisi kerralla suurempaa joukkoa varhaiskasvatuksen järjestäjiä. Toukokuussa 2016 kysyttiin halukkuutta mahdolliseen yhteiseen kehittämishankkeeseen Rautalammin, Tervon, Vesannon ja Suonenjoen lisäksi myös Konneveden ja Keiteleen suunnalta. Vastaus oli myönteinen ja ensimmäinen kehittämishankkeen suunnittelukokous pidettiin 1.6.2016 Suonenjoella.

Hankesuunnitelma tehtiin yhdessä ja Opetushallitukselta haettiin kehittämishankkeen toteuttamiseksi avustusta. Kesällä 2016 tulikin ilouutinen, jonka mukaan olemme saaneet hankkeeseen rahoitusta 53 900 €. Omavastuuosuuden myötä hankkeeseen on varattu kokonaisuudessaan 77 000 €. Hankkeen isäntäkuntana toimii Suonenjoki.


LOGO vaakunat.jpg

Hankkeen kalenteri

Lisää tapahtumia: helmikuu 2018 maaliskuu 2018

Seuraavat tapahtumat

VI) TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN TYÖNTEON ARJESSA

VI) TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN TYÖNTEON ARJESSA

Ennakkotehtävä: Katsaus työnteon arkeen – henkilöstön työpäiväkirjat
Koulutussisällöt:
 mitä on työhyvinvointi – neljä näkökulmaa
 työssä jaksamisesta työn imuun
 työhyvinvointi todentuu työnteon arjessa
 kehittävätyön tutkimus työhyvinvoinnin edistämisen viitekehyksenä
 itsensä johtaminen osana työhyvinvoinnin johtamista
Ilmoittautuminen päättyy 6. maaliskuuta 2018 klo 15.00.