≡ Navigointi

"Toimiva lapsi - toimiva arki" -hanke

Varhaiskasvatuksen kehittämishankkeen taustaa

131274_oph_hankelogo.jpgVarhaiskasvatukseen viime aikoina kohdistuneet muutokset ovat luoneet tilanteen, jossa on syytä tarkistaa suunta, johon varhaiskasvatuksessa olemme menossa. Jotta voimme toteuttaa mahdollisen tarvittavan suunnanmuuotksen, on ensin katsottava missä nyt olemme. Suunnanmuuutos vaatii jokaisen työntekijän vahvaa sitoutumista ja ymmärrystä muutoksen tarpeellisuudesta. Erityinen haaste on pedagogiikan aikaisempaa suurempi painoarvo sekä lasten osallisuuden ja toimijuuden edistäminen.

Jo pitkään Sisä-Savon kunnat ovat tehneet monipuolista yhteistyötä varhaiskasvatuksen alueella. Keväällä 2016 todettiin yhteisten tarpeiden ja näkemysten luovan erittäin hyvät edellytykset toteuttaa yhdessä jotain sellaista, joka hyödyttäisi kerralla suurempaa joukkoa varhaiskasvatuksen järjestäjiä. Toukokuussa 2016 kysyttiin halukkuutta mahdolliseen yhteiseen kehittämishankkeeseen Rautalammin, Tervon, Vesannon ja Suonenjoen lisäksi myös Konneveden ja Keiteleen suunnalta. Vastaus oli myönteinen ja ensimmäinen kehittämishankkeen suunnittelukokous pidettiin 1.6.2016 Suonenjoella.

Hankesuunnitelma tehtiin yhdessä ja Opetushallitukselta haettiin kehittämishankkeen toteuttamiseksi avustusta. Kesällä 2016 tulikin ilouutinen, jonka mukaan olemme saaneet hankkeeseen rahoitusta 53 900 €. Omavastuuosuuden myötä hankkeeseen on varattu kokonaisuudessaan 77 000 €. Hankkeen isäntäkuntana toimii Suonenjoki.


LOGO vaakunat.jpg

Hankkeen kalenteri

Lisää tapahtumia: elokuu 2017 syyskuu 2017

Seuraavat tapahtumat

Henkilöstön VASU-koulutus

Paikka Futurian auditorio Suonenjoki, Jalkalantie 6.

Vasu arkeen – mitä lähdemme kehittämään?

Kouluttaja: Kirsi Järvinen ja (Petteri Mikkola)
Koulutuspäivän sisällöt:
• Pedagogiset tavoitteet ja oppimisalueet
• Paikallisten kehittämiskohteiden työstäminen
• Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
• Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
• Osallistuminen ja vaikuttaminen
Ilmoittautuminen päättyy 9. syyskuuta 2017 0.00.

II) PEDAGOGINEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖN OPPIMISEN JOHTAMISENA

II) PEDAGOGINEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖN OPPIMISEN JOHTAMISENA
Ennakkotehtävä: Pedagoginen johtajuus omassa työssäni
Ajankohta: Torstai 21.9.2017 klo: 15.00-19.00 (5 oppituntia)
Paikka: Rautalammin kunnantalo
Koulutussisällöt:
 mitä on oppimista edistävä johtajuus: sosio-konstruktivismi pedagogisen johtamisen teoreettisena ja menetelmällisenä perustana
 vasuprosessien johtaminen pedagogisen johtamisen ytimessä
o valtakunnallinen vasu ja varhaiskasvatuslaki pedagogisen johtamisen sisällöllisenä perusta-na
 pedagogisen johtamisen prosessi
 ryhmävasu pedagogisen johtamisen työvälineenä
 pedagogisen johtamisen menetelmällinen nelikenttä
 työvälineitä vasupohjaiseen pedagogiseen johtamiseen
Ilmoittautuminen päättyy 15. syyskuuta 2017 0.00.