Metsolan päiväkoti

Metsolan päiväkoti

Metsolan päiväkodissa toimii esiopetusta ja sitä täydentävä päivähoitoa tarjoavaa toimintaryhmä. Pääasiallisesti yksikkö palvelee yhtenäsikoulun alaluokkien (ent. Kaatron koulu) koulunkäyntialueen lapsia ja perheitä.