Suomen kielen alkeet

Etsi verbit

https://peda.net/id/471a9fec38d

Etsi pronominit. Varaudu myös taivutuksiin.

Minun nimeni on Antti ja kerron teille minun työpäivästäni. Nimittäin minulle tapahtui yksi jutturuokatunnilla. Joona sanoi, että sinun pitää maistaa tätä ja antoi minulle karkin. Tai niin minäainakin luulin. Pistin karkin suuhun, ja yhtäkkiä minun suuni oli tulessa. Roosa tuli paikalle jakysyi minulta: "Huijasiko hän sinutkin syömään tulisen karkin?" Minun suuni oli tulessa. Pystyinvain irvistämään takaisin. He alkoivat nauraa. Te voitte varmasti vain kuvitella tilanteen. Se olikiusallista.

ffgufufg

  Arviointiasetelma

  Osaan jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä. (Biologian 1. kurssi )

  • Osaan kertoa eliökunnan luokituksen periaatteista.
  • Osaan kertoa eliökunnan evoluution päävaiheet.
  • Osaan kertoa esi- ja aitotumaisen eroja.
  • Osaan kertoa viiden selkärankaisluokan kehittyneitä piirteitä ja eroja.

  Osaan käyttää ja arvioida kriittisesti biologisia tietolähteitä sekä perustella erilaisia näkemyksiä biologialle ominaisella tavalla (Biologian 1. kurssi )

  • Osaan hankkia tietoa biologisista tietolähteistä.
  • Osaan tehdä syy-seuraussuhteiden avulla päätelmiä.

  Osaan suunnitella kokeellisen tutkimuksen. (Biologian 1. kurssi )

  • Osaan muodostaa hypoteesin.
  • Osaan laatia tutkimussuunnitelman.
  • Osaan tehdä tutkimusraportin tuloksineen (taulukot, diagrammit).

  Tunnen elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset (Biologian 1. kurssi )

  • Osaan kertoa syitä miksi elämän runsaus ja monimuotoisuus vaihtelee maapallolla.
  • Osaan kertoa elämän tunnusmerkit.

  Ymmärrän evoluution jatkuvuuden, prosessit ja merkityksen. (Biologian 1. kurssi )

  • Tiedän evoluution päätermit (evoluutio, luonnonvalinta, muuntelu).
  • Osaan kertoa maailmankausien evolutiiviset pääasiat (mm. elämän keskiajan hirmusliskojen menestymisen ja häviämiset syyt).
  • Osaan kertoa mikä on meioosi ja miten se tuottaa monimuotoisuutta.

  Arviointitavat

  • Itsearviointi = Itsearviointi
  • Opettajan arviointi = Opettajan arviointi

  Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdä arviointikortteja.