OPISTOJEN OMAT SIVUT

Luo opiston oma Olympiakasvatuksen pedagoginen tarina

Miten te sen teette: Millainen opintokokonaisuuden tarina muodostuu juuri Teidän opistoltanne?

Tänne jokainen opisto voi luoda oman Olympiakasvatuksen opintokokonaisuuden sivuston materiaaleineen ym. työkaluineen. Opiston oma sivu on mahdollista jakaa myös opiskelijoille. Jokainen opiston OK:n vastuu henkilö saa ylläpito-oikeuden omaan sivustoon ja näin jokainen vastuuhlö voi antaa ylläpito-oikeuksia omalle sivulle haluamaansa kohtaan. Huomioikaa siis, että myös yksittäiselle "työkalulle" esim. palautuskansiolle voi määritellä omat julkisuus - että jakamisasetuksensa.

Miten sivua sitten luodaan?

Peda.net:n pääsivulla: https://peda.net/ oikeassa reunassa on kohta Ohjeet. Sieltä löydätte jokaiselle työkalulle erikseen laaditut ohjeistukset; osin jopa videoiden kera. Yksinkertainen ohjeistus kuitenkin on paras - kokeile, onnistu, erehdy ja opi. Näin matka taittuu peda.netin maailmassa joutuisimmin. Ohjeet auttavat, jos jumitut johonkin tiettyyn kohtaan erityisesti. Ympäristö on luotu yksinkertaisella periaatteella siten, että jokaisen luodun työkalun / toiminnon alta löytyy omat toiminnot erikseen. Näin ollen pystytte jakamaan esim. linkin yhden tiedoston osalta kerrallaan. Luovuuden rajana lienee taivas. Muiden käyttäjien avoimet ympäristöt voivat toimia myös oivallisena innoittajana oman sivuston ja ympäristön luomisessa.

Miksi sitten loisitte opiston oman sivuston?

Verkostossamme on yhteensä 11 opistoa. Jos jokaisessa opistossa olisi keskimääräisesti 5-20 pedagogista ja / tai liikunta-alan ammattilaista. Tämä tarkoittaa, että verkostomme sisällä on on pyöreästi vähintään n. 80-100 liikunta-alan pedagogista osaaja, jotka päivästä toiseen puurtavat omien materiaalien luomisen ja didaktisten käytänteiden luomisen parissa. Helpota siis näin arvokasta ja jopa globaalistikin suhteellisen ainutlaatuisen kollegion työtä; jaa oma osaamisesi ja hyvät käytänteet jokaisen verkostomme jäsenen käyttöön. Yhdessä jakamalla, kokemalla ja käytänteitä parastamalla voimme verkostona olla entistäkin vaikuttavampi ja ainutlaatuisempi kuin 100-vuotisen historiassa koskaan aiemmin olemme olleet!

Miksi peda.net?

Opistoillamme on vahtelevia käytänteitä erilaisten oppimisympäristöjen / digitaalisten ratkaisujen osalta. Näin ollen verkoston yhteisen ympäristön löytämistä jo olemassa olevien viidakosta on vaikea löytää. Peda.net tarjosi ympäristön Urheiluopistojen yhdistykselle pilotointi käyttöön nimenomaan verkoston yhteisen verkkko - tai oppimisympäristön luomista ja hyvien käytäntöjen kokeilemista varten. Miksi siis emme hyödyntäisi tätä? Verkoston yhteisen osaamispotentiaalin ja hyvien käytänteiden sekä arjessa tapahtuvien pienienkin kokeilujen näkyväksi tekeminen / dokumentointi voi olla suuri askel opistoverskoton yhteistyön edelleen kehittämisessä. Olkaa siis rohkeita, avoimia ja luottakaa hyvän jakamisen kertaantumiseen! Yhdessä olemme enemmän kuin yksin, yhdessä voimme luoda enemmän uutta, yhdessä voimme onnistua ja kaatua enemmän iloiten ja turvallisesti tukien - KOKEILKAA SIIS!