2016: OLYMPIAKASVATUS - Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp.

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7osp Olympiakasvatuksen opintokokonaisuus

​Tämä sivusto on tarkoitettu tukemaan SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN OSAAMINEN 7osp
-opintokokonaisuuden opiskelua. Yhteisenä nimittäjänä valituille opintokokonaisuuksille on OLYMPIAKASVATUS.

Opetussuunnitelman teemoiksi kokonaisuudessa on valittu seuraavat osaamistavoitteet:

3.4.1 Kulttuurien tuntemus
Avainsanat: tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kulttuurin monimuotoisuus, historia, perinteet

3.4.2 Taide ja kulttuuri
Avainsanat: taiteen ja kulttuurin ilmenemismuodot, suomalainen kulttuuriperintö, kestävä kehitys, ilmaisu

3.4.3 Etiikka
Avainsanat: arvot, normit, ihmisoikeudet, kestävä kehitys, ammattieettinen tietoperusta

Sähköinen materiaali LINKKI: http://epaper.edita.fi/olympiakomitea/olympiakasvatus/ http://epaper.edita.fi/olympiakomitea/olympiakasvatus/

OVEP - Olympic Values Edication Program https://www.olympic.org/olympic-values-and-education-program
Täältä voit ladata Toolkit työkalupakin, jossa valmiita pelejä, leikkejä jne.

Olympiakasvatusmateriaali_2016_pdf.pdf