Verkostopaja 11.3. Varalassa

Verkostopaja 11.3. Varalassa

IMG-20190311-WA0000.jpg

OHJELMA: OHJELMA_JUUPEDA 2-työpaja 11.3.2019.pdf
NÄKÖKULMIA STRATEGIAPROSESSIIN, Petteri Luukkainen: Näkökulmia strategiaprosessiin_Juupeda -verkostopaja 11.3.2019 PL.pdf

Aamun strategia-alustuksen jälkeen lähdimme työstämään kehittämistehtävien sisältöjä.

Kehittämistehtävä 1: Urheiluopistoverkoston laatustrategian luominen
Yhteistä laatustrategiaa varten määriteltiin ammatillisen koulutuksen laatustrategian käsitteet. Ryhmät ja ryhmien käsitteet:

Ryhmä 1. ARVOT, ARVOLUPAUS, MISSIO, VISIO, TAVOITTEET

Ryhmä 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kehittämistehtävä 2: Laatujärjestelmän tietosisällön teemoista päättäminen
Päätettiin, että verkoston yhteiset ammatillisen koulutuksen prosessit ovat:

1. HAKEUTUMINEN
2. HOKSAUS
3. OSAAMISEN HANKKIMINEN
4. OSAAMISEN ARVIOINTI

Ryhmät työstävät valittujen prosessien sisällöt valmiiksi koulutusjohdolle esiteltäväksi 9.4. mennessä.
Kiitos JUUPEDA 2-työryhmälle antoisasta työstöpäivästä.