2019: JUUPEDA 2- JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa

JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa

Tämä on valtakunnallisen urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan olohuone. Sivu toimii opetushallituksen rahoittaman hankkeen JUUPEDA- hankkeen hankesivustona. Löydät täältä ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä sekä tietoa, käytänteitä ja malleja urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen työelämässä järjestettävän koulutuksen laadunhallinnasta, kehittämisestä sekä hyvien käytänteiden jakamisesta.

Hankkeen kokonaisprosessin hakutiedotteesta, hankehakemuksen kautta hankepäätökseen löydät tämän sivun oikeasta yläreunasta. Tervetuloa tutustumaan kokonaisuuteen. =>

<= Hankkeen tapahtumien materiaalit ja niihin liittyvän inforamaation löydät vasemmasta valikosta. Samasta valikosta löydät myös hankekumppaneiden omat hankesivustot, joiden päivittämiseen jokainen hankekumppani on sitoutunut yhteisellä sopimuksella.

Hankkeessa on mukana 10 urheiluopistoa, minkä lisäksi viimeinenkin puuttuva on hankkeen yhteisten tavoitteiden mukaisissa toimenpiteissä mukana seurannan sekä kehityksen tasolla. Hankeen keskeisenä yhteistyökumppanina toimii Urheiluopistojen yhdistys ry, joka vastaa alueellisten hanketuloksien jalkauttamisesta verkosto -eli valtakunnalliselle tasolle
.

Hankkeessa käytetään verkoston yhteisenä somekanavina JUUPEDA- verkoston sisäistä viestintäkanavaa sekä Urheiluopistojen yhdistys ry:n facebook sivua. Käytettävät hastagit: #jotainuuttaurheiluopistopedagogiikassa #urheiluopistoissaopitaantyöelämässä #urheiluopistoverkosto #urheiluopistotyöelämänlivinglab