Tanhuvaara

Vaikutusten arviointi -kanvaasi: Tanhuvaaran koulutus & yhdistystoiminta (Terveyskunnon mittaus ja muistisairaiden kuntoutus)

Tekijä: Niina Uronen

Kanvaasilla on kuvattu vaikuttavuus LIMUKUTOMO -toiminnasta; liikuntapainotteisen muistikuntoutuksen järjestämisestä Tanhuvaarassa. Tavoitteena on antaa asiakkaille testauksen, palautteen ja neuvonnan avulla tietoa omasta terveydestä, toimintakyvystä ja kunnosta, ja kannustaa omaehtoiseen liikuntaan sekä virkistää sekä kuntoutujia että heidän omaishoitajia. Tavoitteena on myös lisätä opiskelijoiden tietoa, taitoa sekä osaamista kuntoutuksesta sekä kunnon mittaamisesta.

JTK ideakortti: Terveyttä edistävän liikunnan ohjaajana toimiminen -tutkinnon osa; Muistiyhdistys

Tekijä: Niina Uronen

Tanhuvaaran urheiluopiston tavoitteena on antaa Muistiyhdistyksen asiakkaille testauksen, palautteen ja neuvonnan avulla tietoa omasta terveydestä, toimintakyvystä ja fyysisestä kunnosta, ja sen avulla kannustaa asiakkaita omaehtoiseen liikuntaan edistääkseen asiakkaiden päivittäisistä toiminnoista selviytymistä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.