Laatuseminaari Pajis 5.12.2018

Hankkeen arviointityöpaja - fasililoitajan Miltton ja Eemeli Koljonen

Hankkeen loppuarviointia päätettiin muokata perinteisen kysely- ja istearviointimatriisien sijaan. Hankkeen kokonaisarviointi liitettiin hankkeen viimeisen yhteisen tapahtuman Laatuseminaarin keskeiseksi asiaksi Pajulahdessa 5.12. Hankkeen yhteinen Laatuseminaari kokosi Pajulahdessa yhteen kaikkien hankekumppaneiden edustajat sekä laajasti Pajulahden opetushenkilöstön edustusta. Hankkeen arviointi päätettiin toteuttaa linjassa uudistuvan urheiluopistoverkostostrategian kanssa, jonka uudistamisesta Urheiluopistojen yhdistys ry hallitus vastaa yhdesssä verkosnon jäsenistön henkilöstön kanssa. Urheiluopistoverkoston strategiauudistuksen vahvin muutosvoima on verkoston entistä tiiviimpi yhteistyö, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen sekä urheiluopsitoverkoston tunnettuuden vahvistaminen. Verkostostrategian uudistamisen fasilitoinnista vastaa Miltton, jonka vuoksi oli luontevaa yhdistää laatuhankkeen yhteinen, verkostoyhteistyön ja verkoston jäsenistön henkilöstön vuoropuhelua vahvistava työpaja osuus osaksi hankkeen kokonaisarviointia.

Milttonin tulokulma hankkeen loppuarviointiin oli vuorovaikutus ja kohtaaminen verkoston sisällä - mistä aito vaikuttajuus syntyy? Miten verkostoyhteistyön vahvistamista voidaan tukea entisestään lisääntyvällä aidolla läsnäololla ja kohtaamiselle? Miten hanketoiminta tukee verkoston strategisia tavoitteita myös ammatllisen koulutuksen edelleen kehittämisessä? Liian usein verkostohankkeet jäävät kliiniseksi hanketavoitteiden toteuttamiseksi, jolloin hankkeiden piilomerkitys - yhteistyön lisääntyminen, osaamisen jakamisen kulttuurin vahvistuminen ja yhteiskehittäminen, jäävät useasti huomioimatta. Keskitytään vahvasti hanketavoitteiden ohjaamina konkreettiset tuloksien saavuttamiseen. Hankkeiden aikana synnytetään kohtaamisia, pysähtymisiä muiden opistotoimijoiden toimintamallien äärelle, joiden avulla voidaan vahvistaa urheiluopistoverkoston yhteissen synergian edelleen kehittymistä. "Urheiluopistoverkosto on enemmän kuin osiensa summa" on yksi verkostostrategian uudistumisen tavoitteista.

Ammatillisen koulutuksen kentällä urheiluopistopedagogiika voi kehittyä yhteisenä pedagogisena kokonaisuutena vain, jos sitä toteuttavat toimijat jakavat yhteisen käsityksen sen tavoitteista, toimintamalleista ja kulttuurisista lainalaisuuksista. Yhteisen käsityksen syntyminen vaatii kohtaamista, pyshtymitsä, jakamista ja kuuntelua. Hankkeen loppuseminaari tarjosi Juupeda-hankekumppaneille aidon mahdollisuuden pysähtyä saavutuksien ja viimeisen vuoden aikana tehdyn työn äärelle. Erityisesti pysähtymistä siten, että jokainen toimija saa hetken aikaa miettiä omaa rooliaan hanketavoitteiden edistämiseen ja kehittämiseen osalllistumisen näkökulmasta. Kuinka hyvin osallituin itse jakamiseen? Kuinka olisin voinut lisätä vielä omaa osallistumista? Millainen osallistuminen ja rooli lisää verkoston yhteisten tavoitteiden saavuttamista?

Hanketoiminnan / hanketavoitteiden perinteisen kyselyn ja itsearvioinnin toteuttaminen tehdään kevään 2019 aikana osana laajempaa verkostoyhteistyön tiedonkeruuta. Kyselyn tulostieto koskien laatuhankkeita lisätään Juupeda-sivustolle tuloskoosteen valmistuttua. Milltonin fasilitoinnin tukimateriaali ohessa liitteenä:Miltton_hankkeen_arviointityöpaja_materiaali.pdf