UO- opettajien kehityspäivät Eerikkilä 5.-6.6.2018

Urheiluopistoverkoston opetushenkilöstön kehittämispäivillä tapahtui jälleen..

Perinteiset verkoston opetushenkilöstön kehityspäivät järjestettiin Eerikkilässä kesäkuun alussa. Päivien osallistumisaktiivisuus oli hyvä, sillä paikalle saatiin edustusta jokaisesta opistosta yhteensä noin 70 henkilön verran. Paikalla oli myös kaikkien talojen koulutusjohdon edustusta. Päivien teemana oli: "Vaikuttava opettaja - opettajuuden muutos". Näin ollen päivien ohjelmaa leimasi vahvasti JUUPEDA - hankkeen tavoitteet sekä niihin liittyvät sisällölliset kokonaisuudet.

Asiantuntija fasilitointi: Vaikuttavuuden todentaminen ja kehittäminen - osana urheiluopistopedagogiikan työelämäyhteistyötä

Saila Tykkyläinen, Vaikuttavasta yrityksestä https://vaikuttavayritys.fi/ oli fasilitoimassa opetushenkilöstön ajattelua kohti ammatillisen koulutuksen työelämässä järjestettävän koulutuksen vaikuttavuutta. Urheiluopistopedagogiikan erityislaatuisuus ilmenee työelämäyhteistyökumppanuuksina useilla eri liikuntakulttuurin alueella. Opistojen ammatillisen koulutuksen työelämäkumppanuuksia löytyy kunnista / kaupungeista mm. varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta sekä esimerkiksi ikääntyneiden senioritaloista. Tämä ohella opistojen työelämäkumppanuuksia ovat alueelliset urheilu- ja muut liikuntaseurat sekä osin myös suoraan lajiliitotkin. Näin ollen urheiluopistojen opiskelijat saavat oppia liikuntapedagogien ja aidon työelämäympäristön toimijoiden avulla suoraan aidoissa työelämän toimintakonteksteissa. Näin ollen urheiluopistopedagogiikan työelämäyhteistyöprosesseilla on mahdollisuus olla vaikuttamassa alueelliseen että valtakunnalliseen liikunnan edistämisen liittyvän työhön. Mitä siis vaikuttavuuden todentaminen ja kehittäminen tarkoittaa? Miten vaikuttavuusajattelua voitaisiin soveltaa osana urheiluopistopedagogiikan työelämäyhteistyötä?

Sailan alustuksen lomassa tehtiin ryhmätyö koskien vaikutuskarttaa:
vaikutuskartta ryhmis.jpgRyhmien tuotokset nähtävissä kuvakoosteena alla..

Liitteenä ohessa Sailan esitysmateriaali myös..

Liitteet:

Saila Tykkyläinen / vaikuttavuustyöpaja-materiaali